A hét plébániája: NYÚJTÓD

templom.jpg

Nyújtód falu Kovászna megyében található, közigazgatásilag Kézdivásárhelyhez tartozik. A várostól 5 km-re északkeletre az Ojtózi -szoroshoz vezető út mentén a Feketeűgy jobb partján fekszik. Nagy és Kisnyújtódból áll, utóbbit csak az Esztelnek pataka választja el Kézdiszászfalutól. 1332-ben Nachtond néven említik először. A reformáció előtt szerzetesek is voltak a faluban, akiket az unitáriusok elüldöztek, 1632-ben azonban újra kolostort alapítottak. 1643-ban elköltöztették őket, a kolostornak nyoma nem maradt.

1910-ben közel 2000 lakost számláltak. A trianoni békeszerződésig Háromszék vármegye Kézdi járásához tartozott. Nyújtód lélekszáma ma kb. 816 fő, ebből 775 a katolikus.

Jelenleg a nyújtódi Szent László Római Katolikus Plébánia a Kézdi orbai főesperesi kerülethez tartozik. Nyújtódon 1927-ben 91 tagból álló Oltáregyletet alakítottak. Programba vették a havi gyónást és szentáldozást, az egyházi ruhák és oltárabrosz gondozását, kicserélését, kijavitását és a hívek épülésére szolgáló szentségimádási óráknak a hónap első vasárnapján való elvégzését.

Nyújtód 1332-ben már plébánia templommal rendelkezett, a pápai tízedjegyzék Nachtondnak írja a nevét. A templomot a gótikus kórban felújították, s régi románkori szentély helyett gótikus szentélyt építettek. A romlásnak indult templom javíttatását Dónáth nyújtódi birtokos vállalta azzal a feltétellel, hogy reformátusok lesznek. Apor Lázár mentette meg a helyzetet s vállalta a templom javíttatását. Apor Borbála pedig földbírtokot adományozott az egyháznak. Az 1802-es évi földrengés után, 1821-re kijavították a templomot. A szentély ekkor kapott bóltívet és barokk motivumokat. Borsos Sebestyén szerint a reformáció előtt szerzetesek is voltak Nyújtódon, de az unitáriusok elűldözték őket. 1771-től volt már katolikus iskola 1948-ig. 1997-ben ravatalozóház épült a temetőben. Barokk temploma, mely eredetileg gótikus stilusban épűlt a XV. század óta fennáll. Tornya a XIX. században készűlt el. A század elején földrengés miatt jelentősen megrongálódott. A hibákat pár évvel később ki is javították. 1876-tól tíz évig a csíkszentkirályi születésű Vitos Mózes római katolikus plébános, helytörténész szerkesztő a háromszéki Nyújtódon teljesített papi szolgállatot. A gyakorlati életben tevékeny személyiség volt: megírta Nyújtód történetét, új iskola építésére ösztönözte a falut, sőt, ő maga is tevékenyen részt vett az építésben. A nyújtódi ifiuság tiszteletére művelődés ismeretterjesztő előadásokat szervezett.

A falu szülöttei voltak, Antal Árpád a XX. századi történész és egyetemi tanár, valamint Jakabos Ödön a XX. századi világjáró. Jelenleg a faluban Boros Vilmos plébános végzi a szolgálatot.

Örökös szentségimádási nap: november 19.

A plébánia búcsú ünnepe Szent László napja: junius 27.

Szerkesztette: Gábor Anna.

Fotó: www.nyujtod.net

 

 

About the author

maradmin

Leave a Comment