A hét plébániája: KÜKÜLLŐKEMÉNYFALVA

kukullokemenyfalva.jpg

Küküllőkeményfalva a Hargita hegység lábánál terül el, a Nagyküküllő folyó két partján helyezkedik. Ez a kicsi falu a Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós közötti útvonalon található. Alig 2 km hosszú. Székelyudvarhelytől 12 km-re, Gyergyószentmiklós irányában fekvő település. A 138-as megyei úton közelíthető meg. A legutolsó népszámlálás adatai szerint 656 lélekszámú, amiből 25 református, 4 unitárius, 5 ortodox vallású, a többi pedig római katolikus. A falu, a nevét egy kemény lóról kapta, amellyel húzatták a fenyőrönköket, ugyanis a falu lakói fakitermeléssel foglalkoztak. Mivel ezen a folyón engedték le a rönköket, szükség volt egy jó kemény lóra, amelyik kihúzta a vízből ezeket a nagy darab fákat. Így lett a falu neve Küküllő+kemény+falva. 1566-ban Keményfalva néven jelentkezik az okiratokban, 1567-ben a regestrum 10 kapuval jegyzi. 1602-ben Keményfalva Kikellő néven fordul elő. A középkorban nem volt saját temploma, a hívek Zetelakára jártak szentmisére. Mai templomukat 1802-ben építették, egy régebbi helyére. 1894-től önálló plébánia. A kezdetektől katolikus falu, majd a reformációs évek változásai után újra visszatérnek vallásukhoz. Katolikus temploma, ma már műemlékké van nyilvánítva, melynek védőszentje Szent László.

A helység lakóit már a régmúlt idők óta „hétszilvafás” székelyeknek hívták. Ez azért volt így, mert minden embernek volt a tulajdonában legalább hét szilvafa. Ezek a székely emberek soha nem voltak jobbágyok. Földműveléssel, állattenyésztéssel és fakitermeléssel foglalkoztak, és ez jellemző ma is. Éghajlata a hegyvidéki éghajlathoz hasonlítható, elég korán leesik a hó és későre olvad el. Nyáron is jellemző a hideg, friss hegyi tiszta levegő. A legtöbb földterülete kaszáló és erdő. 1989 előtt és után is rohamosan apadt a falu lélekszáma. Sok fiatal kitelepedett Magyarországra, jobb megélhetést keresvén. 1996 után változás következett be. Mivel a falu nagyon közel van Székelyudvarhelyhez és itt is fellendült az ipar és a kereskedelem ez csak jót tett a falunak. „Korszakalkotó dátum 2014. augusztus 23-ka” – mondta a település legnevesebb és legidősebb szülötte, Bíró János Antal ferences atya. „Az új dátumozás” Küküllőkeményfalván a kultúrház előtti és utáni időket jelenti. Kézbe vehető ajándékot is kapott a szülőfalu népe Antal atyától: Hetvenöt év az Isten szolgálatában című könyve erre az alkalomra jelent meg.

Küküllőkeményfalva régi temploma a mai temető közepén, egy kis dombocskán állt. Legendák fűződnek e hegyi Láz, vagy László kápolnához, de írásos okirat nem tanúskodik róla. 1796-ban a falubeliek a püspökhöz levelet írtak, melyben engedélyt és pénzt kértek templomépítésre. Az engedélyt megnyerték, a pénzsegélyről a krónika hallgat, azonban szigorúan meghagyták, hogy Zetelakával szembeni kötelezettségüket tartsák szem előtt. Mai temploma 1802-ben épült, más adat szerint 1804-ben szentelték fel Szent László király tiszteletére, karzatán az 1798-as szám olvasható. Sokáig Zetelaka leányegyháza volt. 1894. július 7-én Lönhárt Ferenc püspök önálló egyházközséggé nyilvánította. Első plébánosa Balázs Ignác volt, aki Selyéből jött 1894. július 30-án. A templom kezdetben zsendellyel volt födve, majd 1850-ben cseréppel újrafödik. 1898-99-ben teljesen kijavítják, a sekrestyét megnagyítják. A plébánia 1894-95-ben épült. A közbirtokosság 1912-ben a rossz szerkezetű orgonát kijavíttatta. 1942-ben vihar rongálta meg a templom tetőzetét, amelyet 1943-ban renováltak. 1977-ben kerül sor újabb javításokra: a templom külsejét és tetőzetét javítják meg. Az épületet 1990-ben kifestették, a belső berendezéseket szépítették. 2010-ben harangozó berendezést szereltek fel, 2011-ben pedig egy nagymértékű felújításra került sor, amikor is kívülről teljesen felújították a templomot, és új kapuval és kerítéssel látták el.

A faluban iskola is található, amely 1978-ban épült közmunkával, július 30-án. A templomi szolgálatot Fórika János lelkész végzi, a kántori szolgálatnak Csíki Árpád kántor tesz eleget. A falu búcsus ünnepe, Szent László napja: június 27.  Örökös szentségimádási nap: március 20.

Öszeállította: Gábor Anna és Erdős Nándor

Fotó: www.kapuinfo.ro

About the author

maradmin

Leave a Comment