A hét plébániája: SZÉKELYUDVARHELY – KIS SZENT TERÉZ

udvarhely_kisszentterez.jpg

Székelyudvarhely megyei jogú város Hargita megyében. Az Udvarhelyi-medence gazdasági és művelődési központja. A megye második legnépesebb városa. Székelyföld történelmi, társadalom- és művelődéstörténeti központja, s évszázados hagyományokra visszatekintő székhelye. Az Udvarhelyi-medence egyik legkorábbi települése. Székelyföld és a székely székek központja évszázadokon keresztül. Csíkszeredától 52, Marosvásárhelytől 100 km-re fekszik. Először az 1333. évi pápai tizedjegyzék említi Uduorhel néven, de a helység már korábban is létezett. Neve arra utal, hogy e helyen tartotta udvarát a székelyek ispánja. 1357-ben Nagy Lajos király vezetésével itt ülésezett az első Székely Nemzetgyűlés, amely egyrészt a székelyek, másrészt Erdély több várának jogi vonatkozásait tisztázta. Székelyudvarhelyt valószínűleg Zsigmond király emelte városi rangra, aki ugyancsak járt a településen. Az 1876-os megyerendezés során Udvarhelyszék területének kisebb kiigazításával Székelyudvarhely székhellyel alakult meg Udvarhely vármegye. A trianoni békeszerződésig Udvarhely vármegye Udvarhelyi járásának székhelye volt.

Székelyudvarhely nem tervszerűen épített, fejlesztett város, hanem a Nagy-Küküllő mindkét partján elterülő négy kisebb telep és három falu fokozatos egybeolvadásából nőtt várossá. Az idők folyamán téglalap alakúvá formálódott Főtér és közvetlen környéke alkotja a Belvárost, három főút és néhány utca összefutó öblében. Műemlékei, műemlék jellegű épületei és épülettömbjei itt összpontosulnak: az Ó-város lényege sűrűsödik ott. A város  nagyon sok látnivalót tartogat az oda látogató turistáknak. Iskolái: Az állami Főreáliskola, 1891-ben épült fel a Csonkavár romjai között. Ebben az épületben jelenleg az Eötvös József nevét viselő Mezőgazdasági Szakközépiskola működik. A Tamási Áron Gimnazium, a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium, a Benedek Elek Tanítóképző és a többi. Templomai: az Unitárius templom, a görögkeleti ortodox templomok, a görögkatolikus templom,  a Jézus szíve kápolna és az Ugron család kápolnája.

Kovács Sándor főesperes, aki 1984-2007 között volt udvarhelyi plébános és főesperes, szükségesnek látta a székely anyavárost is több egyházközségre osztani a hatékonyabb lelkipásztori munka miatt a II. vatikáni zsinat szellemében. Így alakult 1995-ben Udvarhely keleti felén, a Hargita felé vezető úttal párhuzamosan a Bethlen negyedben, a Kis Szent Teréz egyházközség, majd a város nyugati felén 2004-ben külön plébánia lett Szombatfalva Szent György oltalma alatt. A Kis Szent Teréz plébániaépület alapjául egy külföldre távozott atyafi pirosba felépített lakóháza szolgált. Ennek első helyben lakó papja az egyházközség első plébánosa Botár Gábor volt, aki 1994-től helyi lelkész, 1996-tól plébános, aki életének 52., papi szolgálatának 27. évében 2016. február 18-án elhunyt. A plébániát, mint jogi személyt határokkal Jakubinyi György érsek úr alapította 1995. június 1-én. A jelenlegi plébániakomplexum épülete az eredeti háznak többszöröse, közösségi tevékenységi célokra lett kialakítva. 1994 – 1996 között készült el. 1996-tól egy 180 m2-es emeleti terem szolgált ún. házi kápolnának, ahol a szentmisék és tevékenységek folytak, épült a lelki templom, a közösség. 1997-ben elkezdődött a templomépítés, amely 2001-ben fejeződött be. 2001. október 1-jén Kis Szent Teréz ünnepén, Dr. Jakubinyi György érsek úr szentelte fel. A templom egy újabb stilusban építtetett, főoltár részét az Úr Jézus feszülete valamint két oldalán a Szűzanya és Szent József szobra áll. Az oltár jobb oldalán egy falon függő nagy festmény, ez Kis Szent Terézt ábrázolja, oltára pedig fehérmárványból készűlt. 2001-2003 között - mivel már a plébániát nem kellet templomként is használni - termeket alakítottak ki és kiépítették a tetőteret, amely alkalmas vendégek fogadására. A Bethlen lakónegyedből 23 utca és bejárat tartozik az egyházközséghez, mintegy 5283 keresztény hívővel.
1998-ban a plébános saját elhatározásából filiát kért: ez az oldallagosan ellátott plébánia Homoródremete. Kis falu a Homoród forrásánál, ahol jelenleg 43-an élnek. Orbán Balázs szerint valamikor az Udvarhelyhez közeli Szarkakőn virágzó falu volt. A tatárok pusztítása elől menekültek a nevezett völgykatlanba, ahol „remete életmódot folytattak”. Külön papja is volt sokáig a falunak. 1985-től Udvarhely – Szent Miklós plébánia filiája. Id. Szent Jakab apostol az 1834-ben épült templom védőszentje, amelyet sikerült teljesen felújítani. Jakubinyi György érsek atya áldotta meg 2010. július 3-án. A homoródremetei plébániaépület patinás, de az is javításra szorul. A filiába kétheti rendszerességgel, valamint a nagyobb ünnepeken tartanak szentmisét.  Örökös szentségimádási nap: június 4.

A Kis Szent Teréz egyházközség nagyon életképes közösség. A kommunizmus végén a munka és lakáslehetőség miatt a környező falvakból beköltöztek a székelyek Udvarhelyre, a Bethlen negyedbe. Meghatározó, hogy ki honnan jött, nagy százalékban látni rajtuk a szülőfalu mentalitását az ottani gyermekkori vallásos életet, benyomásokat, az ottani és akkori papok munkáját. Élő közösség, több lelkiségi tevékenység is van a plébánián. Eukarisztikus  lelkületű közösség, a szentmisén résztvevők több mint 50 %-a szentáldozáshoz járul. Meghonosodott  a szerda esti félórás szentségimádás, felnőtt női és férfi, valamint gyermekrózsafüzér társulatok vannak. Minden hétköznapi és vasárnapi szentmise előtt a templomban elimádkozzák a rózsafüzért. Ide kapcsolódik a Mária Légió működése. 1996-tól „él” az Élet a Lélekben karizmatikus lelkiség, aminek ma Forrás közösség a neve.Több száz hittanos és ministráns gyermek kapcsolódik bele az egyházközség életébe. Az egyházi szólgálatot a székelyudvarhelyi születésű  Tamás Barna lelkész és főegyházmegyei ifjúsági főlelkész tölti be, valamint Tamás Huba, plébános, kisegítő lelkész, főegyházmegyei ministránslelkész. Az oroszhegyi születésű nyugdíjas Hajdó Vilmos, gyóntató atya is besegít a Kis Szent Teréz plébánián. A kántori szólgálatot Székely István látja el.

A fiatalok a bérmálkozók csoportjába a Huncutok, a Pitypang és a Taizés csoportba tömörülnek. 2001-től összesen heten indultak papi pályára. Négyen elérték az oltárt: Mihály Imre, András Attila SJ, Elekes Szabolcs és Benedek Károly Róbert. A templom a XV. Székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. Búcsus ünnepe: október 1. A székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz-templom búcsúja emlékeztet arra is, hogy hogyan lehet közösségi összefogással és kitartással egy kis családi házból indulva egy új, erős egyházközséget létrehozni. Örökös szentségimádási nap: március 6.

A Kis Szent Teréz plébánia, valamint a gyulafehérvári érsekség honlapjáról vett információk alapján összeállította: Gábor Anna.

Fotó: www.panoramio.com

About the author

maradmin

Leave a Comment