Üdvözlégy csíksomlyói Szentséges Szűz Mária, keresztény híveidnek segítő anyja!

Íme, kegyszobrod előtt térdelve mély alázattal mutatom be tiszteletemet és hódolatomat. Te általad ajánlom fel magamat Istennek és remélem, hogy általad elnyerem mindazokat a kegyelmeket, amelyekre oly nagy szükségem van. Irgalmas jó anyám, tekints reám, fogadj engem anyai jóságoddal és megértéseddel.

Bizalommal jöttem ide mint édes jóanyámhoz, hatalmas pártfogómhoz, életem vezércsillagához. Végy anyai oltalmadba és nyújtsd felém kezedet, mely engem gyámolítson, vezessen és oltalmazzon, hallgasd meg buzgó kérésemet, segíts minden ügyemben, vígasztalj szenvedésemben és bánatomban, oltalmazz a veszélyben, ments meg a bűnre vezető kísértésektől, légy betepégemben ápolóm és halálomkor vigasztalóm.

A te kegyes oltalmadba ajánlom nemcsak önmagamat, hanem szüleimet, testvéreimet, rokonaimat, barátaimat, jótevőimet és mindazokat, akikért imádkozni tartozom. Nyerd meg mindnyájunk számára a Mennyei Atya irgalmát, az Úr Jézus szeretetét és a Szentlélek kegyelmét, hogy testben-lélekben megszentülve éljünk e világon, holtunk után pedig veled együtt örvendjünk az örök boldogságban.

CSÍKSOMLYÓI SEGÍTŐ SZŰZ MÁRIA, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!

       

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment