Kiengesztelődés: a megbocsátás határai

Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatainak célját abban látja, hogy az ember életét rendezze. Időskorban különösen fontos az éveken még egyszer, rendezőn végignézni és mérleget készíteni róla. Valószínűleg az élet értelmének kérdése is hangsúlyossá válik ezekben az években, de a kiengesztelődés, a megbocsátás határai is. Az eddigi tapasztalatom, hogy az idősek között sokan vannak olyanok, akik azért nem tudnak meghalni, mert nem jutnak el a kiengesztelődésig.

Szentmártoni Mihály szerint a megbocsátás összetett fogalom és bonyolult lélektani valóság, hiszen több olyan kérdést vet fel, amelyekre igen nehéz általános választ találni. Van, aki művészetnek, csodának vagy épp bölcsességnek minősíti a megbocsátást, más úgy véli, hogy akarat kérdése. Azok tábora is létezik, akik a teljes megbocsátást szinte lehetetlennek tartják. Érdemes kiemelni, hogy nem szabad összetéveszteni a kiengesztelődést a megbocsátással, mert nem biztos, hogy a megbocsátást követi a kiengesztelődés. Ismerek olyan idős nénit, aki 20 éven át nem beszélt azzal a fiával, aki később egy autóbalesetben meghalt. A néni megbocsátott, de világos, hogy ez esetben nem beszélhetünk kiengesztelődésről, hiszen a megbocsátás lehetséges az elkövetővel való kapcsolattól függetlenül is, míg a kiengesztelődés legalább két személyt kíván.

A megbocsátás nem gyengeség, hanem bátorság kérdése. Az idősek lelki világát tanulmányozva arra az érdekes adatra bukkantak a kutatók, hogy nagyobb lelki megnyugvást tapasztalnak azok az idős emberek, akik feltétel nélkül megbocsátanak, mint azok, akik igénylik az elégtételt. Más tanulmányok a megbocsátás elhárításának negatív következményeit tanulmányozták. Általános megfogalmazásban azt mondhatnánk, hogy aki nem hajlandó, vagy nem képes megbocsátani, az rabja marad múltjának, s ezáltal beszűkül a jelenre és a jövőre irányuló nyitottsága.

A megbocsátás folyamata kegyelem. Szemléljük a keresztet és tanuljuk meg, hogyan kell megbocsátást ajándékozni. Jézust magára hagyták barátai és tanítványai. A kereszt alatt csak a rossz mélységét látta, de a keresztről legyőzte a gonoszt a megbocsátás gesztusával: ,,Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek” (Lk 23,34). Tanuljunk tőle!

Sok kegyelmet, áldást, a megbocsátás felszabadultságának érzését kívánom mindannyiuknak! Ferencz Emese

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment