Szent Lénárd

Szent Lénárd, más névalakja: Leonárd Galliában halt meg a 6. sz. közepén. Remete volt. A 11. századból fennmaradt legendája szerint családja barátságban volt Klodvig királlyal, aki egyben keresztapja is volt. Katonának szánták, de ő inkább a reimsi püspök tanítványa lett, aki megkapta a királytól a kiváltságot, hogy szabadon engedik a rabokat, akiket meglátogat. E kiváltságot Lénárd is megkapta, és sok foglyot kiszabadított. Életszentségének hírére Klodvig püspökséget ajánlott neki, de nem fogadta el, hanem inkább Limoges környékén remeteségbe vonult. Az arra vadászó Klodvig kíséretében lévő királynőt az erdőben lepték meg a szülési fájdalmak, Lénárd imádságára szerencsésen világra hozta kisfiát. A király ezért neki ajándékozta az erdőt, amelyben ő kápolnát épített, és a területet Nobiliacumnak nevezte el. Fogolyszabadításainak híre támadt, és sok rab állította, amikor csodálatos szabadulása után elzarándokolt remeteségébe, hogy az ő segítségül hívására lehullottak róluk a bilincsek. Betegek is fölkeresték és meggyógyultak. Rokonságából sokan családostól telepedtek le a közelében, s hamarosan egész falu alakult körülötte, amely később a Saint-Léonard-de-Noblat nevet kapta.

Kép és forrás: http://romkat.ro

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment