Csodásérmű Boldogasszony ünnepe

Párizsban található a Csodásérmű Boldogasszony templom és az Irgalmas nővérek kolostora, a Rue du Bac 140 szám alatt, ami egy eldugott kis utca. Egyszerű tábla jelzi eme szent helyet és egy folyosónak kinéző udvaron keresztül vezet az út a templomba, mellette kegytárgy üzlettel és szemben a kolostor bejáratával.Ezen a helyen jelent meg a Szűzanya Labouré Szent Katalinnak. Az egyik jelenés alkalmával, a Szűzanya helyet foglalt az oltárnál lévő széken és Katalin az ölébe hajthatta a fejét. Ezt a széket a mai napig itt őrzik.

Sokgyermekes családban látta meg a napvilágot Labouré Katalin 1806.máj.2-án, aki édesanyját hamar elveszítette. 1830 áprilisában belépett azt Irgalmas nővérekhez Párizsba. 1876. december 31-én adta vissza a Teremtőnek a lelkét. Teste épen marad és az Irgalmas nővérek templomában nyugszik Párizsban. 1933-ban boldoggá, majd 1947. július 27-én szentté avatták. Már a novícia ideje alatt megkezdődtek a látomásai az Eucharisztia Jézusáról, ami azt a vágyat ébresztette benne, hogy láthassa a Szűzanyát is, ami 1830.júl.19-én teljesült. 1830.november 27-én ismét megjelent neki a Szűzanya, félgömbön állva, a lábai alatt pedig egy eltaposott kígyó volt látható. Kezében gömb, tetején aranykereszttel, ujjain gyűrűk, aminek köveiből csodás fény sugárzott. A látomás alatt pedig ezeket hallotta: ,,Ez a gömb, amelyet látsz, nemcsak az egész világot ábrázolja, hanem Franciaországot és minden embert külön-külön is.” A kövekből előtörő sugarakról pedig megjegyezte: ,,Azoknak a kegyelmeknek a jelképei ezek, amelyeket kiárasztok mindenkire, aki csak kéri tőlem.” Voltak olyan kövek is, amelyekből nem sugárzott fény, ezek pedig azok a kegyelmek voltak, amelyeket senki nem kért. A látomás megváltozott. Leeresztett fénysugarakat árasztva tárultak a karjai a Föld felé. Az alakja köré ovális keretben aranybetűkkel a következő szöveg volt: „Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk!”

Katalin azt a megbízást kapta a Szűzanyától, hogy készíttessen érmét. ,,Veress érmét e minta szerint! Aki hordja, nagy kegyelmeket nyer, különösen ha a nyakán viseli. Elárasztja a kegyelem azokat, akik bizalommal hordják az érmet.” Az érem másik oldalán pedig Mária nevének kereszttel koronázott monogramja és Jézus töviskoronával, illetve Mária tőrrel átdöfött Szíve volt látható. Az egészet pedig 12 csillag vette körül. Az érem gyorsan szétterjedt a világon, hiszen a csodás jelző valóban csodákat tett.

Kép és forrás: http://imalanc.hu

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment