A szinódus témája

A szinódus témájának három dimenziója a közösség, a részvétel és a misszió, mélyen összefüggnek egymással. Nincs hierarchia közöttük, inkább mindegyik gazdagítja és irányítja a másik kettőt.

Közösség: Isten akarata összegyűjt bennünket, mint egy hitben élő különböző népeket. A közösség, amelyben osztozunk, legmélyebb gyökereit a Szentháromság szeretetében és egységében találja meg: Krisztus az, aki kiengesztel bennünket az Atyával és a Szentlélekben egyesít bennünket egymással.

Részvétel: A szinódus meghívás mindazok részvételére, akik Isten népéhez tartoznak, hogy vegyenek részt az egymásra való mély és tiszteletteljes odafigyelés gyakorlatában. A részvétel azon alapul, hogy minden hívő alkalmas és meghívást kapott arra, hogy a Szentlélektől nyert ajándékok révén egymás szolgálatára legyen.

Küldetés: Az egyház az evangelizálásért létezik. Küldetésünk az, hogy tanúságot tegyünk Isten szeretetéről az egész emberi család körében. A szinódus célja, hogy az egyház jobban tanúságot tudjon tenni az evangéliumról, különösen azokkal az emberekkel együtt, akik világunk spirituális, társadalmi, gazdasági, politikai, földrajzi és egzisztenciális perifériáin élnek.

Forrás:

https://varad.org/wp-content/uploads/2022/01/szinodus_fuzet_2023_hu.pdf

Fotó: magyarkurir.hu

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment