Kilenced a házaspárokat gyógyító Máriához – MÁSODIK NAP

  • Lassú keresztvetés, amelyet egy perc csönd követ
  • Mélyen meghajolva könyörgés az isteni irgalmasságért:

Istenem, itt vagyok előtted minden korlátommal, minden bűnömmel és minden sebemmel. Semmit sem tudok nélküled, végtelen irgalmasságod nélkül tenni. Bocsánatot kérek tőled, és teljes erőmmel követni akarom az evangélium útját a te kegyelmed segítségével. Én Istenem, könyörülj rajtam!

  • Egy tized rózsafüzér elmondása
  • Elmélkedés

Ó, Mária, a mi szívünk igen gyakran kiszárad. A mindennapok és azok egyhangúsága, a szomorúság, a hiábavalóság, sőt még az undor érzését is felkelti bennünk. Néha az az érzésünk, hogy elrontottuk az életünket. És ez kimerültség, mely bizonyos napokon szorongat bennünket, a tél leheletét árasztja fagyos lelkünkbe…Amikor szeretetünk parazsát elborítja a hamu, ó, édes Szűzanyánk, add, hogy apró cselekedeteink, mint út mentén talált száraz ágak, izzó és világító fahasábokká váljanak, melyek átmelegítik családi tűzhelyünket. Tudjuk, hogy a hétköznapi cselekedetek ágacskái táplálják az örökkévalóság tüzét, és most azt kérdezzük magunktól: vajon a múló pillanat jellegtelensége lesz annak okozója, ami megmarad? Nyilván nem, de mi mégis azt merjük kérni tőled, dobogtasd meg szívünket jó és szent érzelmekkel, amelyek felébresztik alvó lelkünket.

Ha az íj szünet nélkül ki van feszítve, elereszti erejét – írja Szent Brúnó. Bátorkodunk kérni tőled, Édesanyánk, aki gyógyítód és táplálod a házastársak egységét, segíts, hogy jól osszuk be életünkben az intimitás, a pihenés és az egymásra koncentrált figyelmesség pillanatait azért, hogy a mi fizikai intimitásunk a másik személyére való figyelésből és végtelen finomságból táplálkozzék. Végül pedig taníts meg minket arra, hogy észrevegyük életünk pozitív elemeit, és együtt hálát adjunk a házastársunktól kapott részért a maga valóságában. Názáreti mindennapok Anyja, imádkozz érettünk!

  • Imádság házaspárokat gyógyító Máriához

Ó, Mária, hozzád fordulunk, vezess minket Jézushoz, aki annyi mindent tud adni otthonunk számára. Keressük jósággal teljes tekintetedet és tudjuk, hogy oltalmazó palástod alatt nincs olyan szenvedés, amely ne találna enyhülést. Oly nagy szükségünk van megerősítésre elhatározásainkban, vigasztalásra megpróbáltatásainkban. Taníts minket, hogy engedjük Isten végtelen szeretetének bennünk lakozását, a szeretetét, mely isteni Fiad szívéből árad szívedbe, majd jóakaratunk mértéke szerint a mi szívünkbe is. Hiszünk a mindent megbocsátani tudó isteni irgalomban. Taníts meg minket arra, hogy hasonlóképpen irgalommal legyünk egymás iránt. A téged Szent Józsefhez főző szeretet által adj nekünk szegény szívet mely egyre jobban kiüresedik és megnyílik házastársunk benső gazdagságára. Szólj érettünk Jézusnál, hogy szeretnénk őt lángoló szívvel követni és napról napra a házasság szentségének kegyelméből merítve egymást egyre jobban szeretni. Add, hogy a Szentlélek tüze által a te képedre megújuljuk. Ó, Mária, aki gyógyítód a házaspárokat, rád bízzuk a mi közös életünket, hogy annak a szeretetnek élő képmása legyen, mely Krisztust az ő egyházával egyesíti. Veled merjük remélni, hogy minden szenvedésből húsvét hajnalának ragyogó öröme fakad. Ámen.

Forrás: Robert Sarah - Házaspárok, ébresszétek szerelmeteket!

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment