Pax et bonum! – Béke és jóság!

A béke és jóság jegyében, az erdélyi Mária Rádió munkatársai, a következő útravalókat hozták haza a csíksomlyói búcsúról:

A béke döntés. Döntés az élet és a halál között. A döntés feltételezi a küzdelmet, az éberséget és a megkülönböztetést. Ebben segit a Szentlélek. Segit dönteni abban, hogy ne áltassuk magunkat, minden cselekedetünknek van következménye, és reménységünk éberségre késztet. Igy alakul ki a béke, amely jövőt teremt. Karácson Tibor

A pünkösdi búcsú sokat adott nekem, mert a béke és jóság mottója által még inkább megerősödött a béke-teremtés fontossága önmagam, valamint a környezetem számára. Békét teremteni úgy tudok/tudunk, ha jó vagyok másokhoz, ha jók vagyunk egymáshoz. Ezt a jóságot kell továbbadjuk ahhoz, hogy eljussunk a békéhez,  egymás értékelése és szeretete által. Szűcs Timea

Béke és jóság, egy szelet Mennyország. Úgy gondolom nem beszélni kell erről, hanem megélni. Az elkövetkező időszakban erre törekszem, hogy a béke és jóság eszköze legyek. Görgényi Tünde

A csíksomlyói búcsún megtapasztaltam ismét, ahogy nagyon sok ember tud türelmesen, odafigyelve a másikra, kedvesen együtt ünnepelni és örülni! Ha jók vagyunk az nem csak nekünk jó, hanem a környezetünknek és az egész világnak! Az egyén békéje eredményezi a Világ békét! Szatmári Teréz

Az idei csíksomlyói pünkösdi búcsún az a gondolat ragadt meg, hogy a béke nem magától értődik, azt meg kell teremteni. Hajlamosak vagyunk arra, hogy nehézségek idején mindig kivülről várjuk a segítséget, a megoldást. Pedig a mi feladatunk és felelősségünk cselekedni. Így lesz ez a békével is. Ebben pedig a Szentlélek segít minket. Békét és jóságot akarunk? Tegyünk érte! Vidican-Lokodi Tünde

,,Aki nekem szolgál engem kövessen".... szólt az ének a szentáldozás közben. A követés nem csak az örömben, a kacagásban kell megvalósuljon, hanem akkor is amikor fáj, amikor nehéz. Igent mondani az Isten tervére az életemben. Kovács Katalin

Pax et bonum! Béke akkor lesz bennem és benned, ha megtérek, ha megtérsz. Számomra ez volt Csíksomlyó legnagyobb üzenete. Jónak lenni könnyű azzal, aki jó velem és szeret, de mi van azzal, aki nem kedvel, aki bántott, aki nem jót akar nekem? Jó emberré akkor tudok válni, ha a mindennapok viszontagságai közepette is a békére törekszem. Elég csak törekedni rá. A többiben majd segít az, aki a béke és jóság megtestesítője! Ferencz Emese

És Ön kedves olvasó, mit tett bele továbbgondolásként, akár érzésként a csíksomlyói puttonyba?

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment