Ferenc pápa októberi imaszándéka

A mindenki számára nyitott Egyházért

Imádkozzunk, hogy az Egyház, hűségesen és bátran hirdetve az Evangéliumot, legyen a szolidaritás, a testvériség és az elfogadás helye, és egyre inkább élje meg a zsinati szellemiséget.

Imádság

Váljunk mindnyájan eggyé! Legyünk mindnyájan egyek! Jóságos Atyánk, mi is ki akarjuk venni a részünket, és meg akarjuk élni Fiadnak, Jézusnak Hozzád szóló szavait.. Szeretnénk maradéktalanul teljesíteni a keresztségben kapott küldetésünket. Arról álmodunk, hogy együttműködő és missziós, a világ kihívásai iránt elkötelezett Egyház legyünk a szeretet közösségében, amelyben mindenki otthon érezheti magát és részt vehet benne. Olyan Egyházról álmodunk, amely megújul a Te Szentlelked által, amely a közelség, az együttérzés és a gyengédség Egyháza, amely nem válik el az élettől, hanem vállalja korunk gyengeségeit és szegénységét. Segíts minket, hogy a Te újdonságaidra nyitott, megújult Egyház legyünk, amelyben mindannyian együttműködünk. Ámen

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. Itt vagyok ezen az új napon. Helyezd el a szívemet újra a fiad Jézus szíve mellé, amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá, hogy elvégezhessem a küldetésem. A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. Máriával az Egyház missziójáért, a pápa világméretű imahálózatának szándékára felajánlom neked ezt a hónapot. Ámen

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment