A hét plébániája: SZATMÁRNÉMETI – KIS SZENT TERÉZ TEMPLOM

Szatmárnémeti, köznapi nevén Szatmár város Romániában, az alföld északkeleti szélén, a Szatmári-síkságon, a Szamos két partján fekszik. Románia legészaknyugatibb megyeközpontja, Nagyváradtól 135 km-re északkeletre található. Neve az ősi magyar Zothmar személynévből ered, ennek előzménye pedig a török sat (= elad) ige. A város délkeleti részén 1900-1910 körül fűrészgyárat, bútorgyárat, később vagongyárat létesítenek. Ez utóbbiból alakult ki az Unió. Ezen a területen volt a város lótenyészete, amit Kis- és Nagy-lókertnek neveztek, megszűnése után pedig házak épültek ezek helyén. 1931-1933 között Szolomájer István, a Püspöki Konviktus felügyelője vasárnaponként szentmisét tartott a helyi állami iskolában. 1933. junius 29-én kibérelte Borbás Lajos egyik házát az óhegyi út elején, ahol két évig, a templom megépítéséig tartottak szentmisét. Szolomájer István énekre tanította a népet és előadásokat is tartott. Fiedler István püspök látogatása alkalmával meghatódott a helybéliek hitén és buzgóságán, s úgy döntött, templomot építtet nekik. Ennek számára a helyet Lőrincz Lajos, a Püspöki Konviktus és az Irsik- árvaház vezetője ajánlotta fel. A templom építési munkálatait 1934-35 között Szolomájer István vezette. Előbb homokkal töltötték fel a tócsás területet, s ebben többen segítettek, akik szekérrel rendelkeztek. A templom tervét Sallerbeck nagyváradi mérnök készítette és az építkezést Terge László vállalkozó kivitelezte. A költségek nagy részét Fiedler István püspök úr fedezte, de hozzájárultak Szabó István püspöki helynök és a helyi hívek is. Mivel az építkezéssel jól haladtak, 1935 októberére elkészült a templom, amelyet Fiedler István püspök úr október 27-én, Krisztus Király ünnepén Lisieux-i Kis Szent Teréz tiszteletére szentelt fel. A templomszentelés alkalmával pappá szentelt három minorita diákonust. Lőrincz Magdolna és Botli Klára irgalmas nővérek, akik éppen Párizsban folytatták tanulmányaikat, Kis Szent Teréz ereklyét szereztek az új templomnak.

A templom belső felszereléséről is Szolomájer István gondoskodott. 1936-ban megépítik a főoltárt és a szószéket betonból. Gyűjtésből harangot vásároltak, amit nagy ünnepség keretében húztak fel a toronyba. Komka Vilmos adományából a főoltárra Kis Szent Teréz szobrot vásároltak. Szabó István nagy prépost támogatásával kerítéssel veszik körül a templomot. 1937-ben előadást rendeztek, aminek bevételéből megvásárolták a Jézus Szíve szobrot. Miután Szolomájer Istvánt 1938-ban elhelyezték, őt rövid időre Dr. Dobos János követi, aki harmóniumot szerez és ideje alatt elkészülnek a templom padjai, aminek költségeit Gárdos János tiszthelyettes állja.

1942-44 között Heveli Antal, székesegyházi káplán misézik a templomban, s ebben az időben vásárolják a Szent Erzsébet szobrot. Özv. Gárdos Péterné egy kelyhet és misekönyvet ajándékoz a templomnak. 1944-ben Szatmárt három bombatámadás éri, aminek következtében megrongálódott a templom teteje. Az ablakok kitörtek, a liturgikus ruhák pedig eltűntek. Dr. Fischer Pál járt ki a székesegyházból és újjászervezte az egyházi életet. Kijavíttatta a templom sérüléseit, új ablakokat helyeztetett be és használt miseruhákat szerzett. Mivel a hívek a templomnak állandó papot szerettek volna, 1946. szeptember 15-én Scheffler János püspök úr Toma György volt felsőbányai segédlelkészt nevezte ki ide szervező lelkésznek. Hogy megismerje a híveket, minden családot meglátogatott házszentelés alkalmával, majd 1947 május 8-án megválasztották az első egyháztanácsot. Az egyházközség legfontosabb feladatának a plébániaépület megépítése bizonyult. Erre a célra gyűjtést szerveztek, valamint megalapították a kultúr-gárdát. Színdarabokat adtak elű, tea-estéket, fagylalt-délutánokat, egyházközségi összejöveteleket szerveztek.

1948-ban május elsején szomorú esemény történt: kirabolták a templomot elvitték az oltárterítőket és a liturgikus ruhákat. De nem sokkal ezután örömben is volt része az egyházközségnek, hiszen július 11-én elhelyezték a plébánia épületének alapkövét, s az év végére be is fejezték a munkálatokat. A plébánia épületének az utca felé néző oldalára Scheffler püspök úr kifejezett kérésére egy bemélyedést hoztak létre, s ebbe Jézus Szíve szobrát kellett helyezni. Azóta már több szobrot is megrongált az idő vasfoga, s 2022-ben Kóter László, az egyházközség tagja a plébános kérésére fából készített egy Jézus Szíve szobrot erre a helyre. 1948 szeptember 15-én Boldog Scheffler János püspök megalapította a plébániát, s ennek vezetésével Toma Györgyöt bízta meg, aki 1952 március 8-áig teljesített itt szolgálatot. Ezután négy évre, 1952-1956 között Fényi Ferenc váltotta őt fel, majd visszatért, s további négy évig vezette a plébániát. 1960-ban Beliczay János Nagybányáról került a Szatmári Kis Szent Teréz Plébániára.

1960-as években a templomban festmények kerültek a falakra. Terdik Gyula az oltár fölötti boltívre megfestette Kis Szent Teréz képét. 1961-1963 között Ambrus Anna kedves nővér a szószék oldalát az apostolokkal díszítette, a kórus mellvédjére képeket, a mennyezetére Szent Cecila képét és a Szűz Mária mellékoltárát körülvevő falakra éneklő angyalokat festett. Olajos Béla és Szopos Kálmán feliratot festett az oltár fölé, amely így szól: „Rózsaesőt hullatok az égből”. Ők festették meg a két mellékoltár előtt a mennyezetre Jézus és Szűz Mária fejét.

1982-ben Ft. Knecht Béla váltja a több mint két évtizedig itt szolgált Beliczay atyát. A plébánia épületét 1997-ben bővítették, mellé építve egy lakosztályt segédlelkész számára. 1999-ben a templom belső festését végezték el, majd 2000-ben a munkálatok a padlózat javításával folytatódtak. 2003-ban Vojtku László kapott kinevezést erre a plébániára, majd 3 év múlva, 2006-ban Danku Balázs lett az utóda, aki több mint egy évtizeden át teljesített itt szolgálatot. Igyekezett fellendíteni az egyházközség életét és nagy gondot fordított a templom és plébánia kertjének rendbetételére, gondozására. Ebben az időszakban plébánia napokat szerveztek, az ő idejében történt a templom külső felújítása valamint a plébániaépület rendbetétele.

A plébánia feladata a szórvány ellátása is, hiszen több környékbeli falu is hozzá tartozik, amelyek közül korábban három, jelenleg pedig két helyen tartanak szentmisét, mivel 2018-tól a pettyéni híveket a plébános kisbusszal szállítja Pálfalvára, s azóta Pálfalván és Körtvélyesen, közismertebb nevén, a hegyi úton vannak szentmisék. Ez utóbbi helyen a 90-es években a görög katolikusokkal közösen épített kápolnában.

A Szatmárnémeti Kis Szent Teréz Plébánia, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Erdődi Esperesi Kerülethez tartozik. A templom búcsúját október elsején, Lisieux-i Kis Szent Teréz napján tartják. Az örökös szentségimádási nap március hónap II. vasárnapján van. 2017-től az egyházközség szolgálatát Ft. Kinczel István plébános látja el.

Összeállította: Gábor Anna.

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment