A hét plébániája: MAROSVÁSÁRHELY – SZENT IMRE KOLLÉGIUM

Marosvásárhely Maros megye megyeszékhelye, Erdély és Románia középső részén fekszik, a Székelyföld legnagyobb városa. Erdély negyedik nagy városa, de a magyarok számát tekintve, 70 110 magyar lakosával az első helyen áll, megelőzve Kolozsvárt. Marosvásárhely három földrajzi tájegység találkozásánál fekszik: Mezőség, Maros-völgye és Nyárádmente, mintegy 220 méterrel tengerszint felett. A város a Maros mindkét partjára kiterjed, a központ és a városnegyedek nagyrésze azonban a folyó bal partján fekszik. A belvárostól nem messze található a város legmagasabb pontja, a Somos-tető, amely a város egyik legfontosabb turisztikai állomása, az itt található állatkertnek is köszönhetően. A város éghajlata mérsékelten kontinentális. A várost a következő községek veszik körbe: Marosszentgyörgy, Jedd, Marosszentanna, Marosszentkirály, Koronka és Maroskeresztúr. Marosvásárhely Maros megye egyik legnagyobb turisztikai állomásai közé tartozik. Fő látványosságnak számít a belváros, de a belvároson kívül a Somos-tetőn található állatkert, Weekend fürdőtelep, amely igen népszerű a turisták körében.

A marosvásárhelyiek közül sem sokan tudják, hogy a Kossuth utca elején, a Lábas ház első és második szintjén a Római Katolikus Szent Imre Kollégium működik, amelyben bentlakást is hoztak létre, ahol minden tanévben több mint száz fiatal – középiskolás és egyetemista – lel otthonra. Oláh Dénes volt főesperes, a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánia lelkésze röviden ismertette a kollégium létesítését és az itt folyó munkát: „2005-ben Csató Béla főesperes úrban merült fel a gondolat, hogy kollégiumot kellene létrehozni. A Lábas ház eléggé rozoga állapotban volt, zsúfoltság, többnyire szolgálati lakások működtek ott, a kántorék, a harangozóék is ott laktak. Csató atya úgy látta jónak, hogy az épületet fel kell újítani és át kell alakítani, hogy az idegenből, többnyire a Székelyföldről Marosvásárhelyre kerülő, itt tanuló diákok számára legyen egy közös bentlakás. Akkor még nem volt lehetőség arra, hogy saját iskolánk legyen, így csak a kollégium ötletét lehetett kivitelezni. Hiszem, hogy a kollégium sokkal több, mint az iskola. Az iskolában tanítanak, de a kollégiumban együtt vannak a gyerekek és fiatalok, olyan foglalkozásokat lehet velük folytatni, amelyek az emberré nevelés bizonyos fázisai, s amelyek elvezetik őket az öntudatos hitre. Örülök, hogy egy ilyent lehetett alapítani, és Papp László volt évfolyamtársam személyében megtaláltuk azt az embert, aki felvállalta, hogy a kollégiumot megtölti lélekkel, szellemiséggel. 2005-ben 54 diákkal indultak. Neki voltak már ilyen elkötelezett munkái. Korábban a nagyenyedi tanítóképző diákjaival létrehozta a Mustármag közösséget. Egy kollégiumban akkor gyümölcsöző a munka, ha ott lelkiség húzódik meg. A mustármag kicsi, kisebb minden kerti vetemény magjánál, de ha megnő, fává terebélyesedik – ez a szellemiség hatja át a nevelést, hogy a fiatalok úgy növekedjenek a hitben, mint a mustármag. Papp László révén következetes, szisztematikusan átgondolt keresztény nevelés folyik a kollégiumban, de ezenkívül nagy hangsúlyt fektetnek a kultúrára is. Gondoljunk csak azokra a zeneművekre, amelyeket színre vittek. Erdély gazdagságának megismertetése is fontos, ezért honismereti és közösségépítő kirándulásokat szerveznek” – számolt be a főesperes. Évente átlagban száz diák lakik a kollégiumban. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem hallgatói, a Sapientia diákjai, míg a középiskolások közül bolyais diákokból vannak a legtöbben, de a művészetiből is laknak a kollégiumban. Első perctől kezdve nem csak római katolikus, hanem más felekezetű diákokat is befogadtak. A lényeg, hogy van egy alapszabályzat, amit be kell tartani, közösségben nem lehet szabályt szegni, mert akkor nem épülésre, hanem egymás rombolására volnának.

A közösség összeforrott, évről évre megtartják a Szent Imre Kollégium búcsúját november 5-én, ez olyan szentmise, amit nívódíjjal lehetne kitüntetni. „Úgy látom, Isten nagy kegyelme, hogy van ez a kollégium, s hogy Papp László áll az egésznek az élén” – mondta a főesperes. A korszellem, a „rózsaszín” buborék magával ragadja a gyermekeket, életidegenekké, internetfüggővé neveli őket. Leszűkül a gondolkodásuk, elszegényedik az érzelemviláguk, az emberi kapcsolatok felületessé válnak. Aki felismeri a veszélyt és állást foglal, annak felüdülés itt nevelkedni. Mi elmondjuk, ez az értékrend, ez a nemzetkép, ez az emberkép, ez az egyházkép. Mi háttérszelet akarunk adni, aki a segítséget igénybe veszi, annak áldás itt nevelkedni. Akinek ez nem felel meg, távozik a kollégiumból – mondta Papp László. A Mustármag Közösség, más szolgálatok mellett, a fiatalok keresztény szellemben való nevelését tűzte ki célul. A kollégium Mustármag Énekegyüttese zenei szolgálatokat is végez Erdély szerte, főként hitet és nemzeti értékeket közvetítő zeneművekkel. A Szent Imre Kollégium olyan középiskolás diákok és egyetemi hallgatók részére kínál közös otthont, akik nemcsak lakást keresnek, hanem keresztény közösségben szeretnének lelkileg, szellemileg kibontakozni. A kollégium belső életének sajátosságai: naponta közös imaegyüttlétek, esti szentmise hetente egy alkalommal, hitápoló hetente egy alkalommal, közös hétvégi program havonta egy alkalommal, a missziós ünnepek, nevelő programokba való bekapcsolódási lehetőség, zarándoknapok, honismereti és közösségépítő kirándulások, nyári tábor. A négyéves ciklusokban szervezett programok elősegítik a nemzeti értékekhez való ragaszkodást, a közösséggé formálódást, és a közösségi szolgálatra készítik fel a diákokat, ugyanakkor segítséget nyújtanak a hitélet elmélyítésére. Jelenleg az egyházi szolgálatot a máréfalvi születésű Papp László lelkész végzi a Szent Imre Kollégiumban. Egyházilag a Marosi Főesperesi kerülethez tartoznak. Búcsús ünnepet Szent Imre napján, november 5-én tartanak.

Összeállította: Gábor Anna Fotó: népújság

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment