2018. december 5. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Karácsonyi JóPont akció Csíkszeredában
December 1-én indult útjának a csíkszeredai Juventutti Alapítvány Karácsonyi JóPont akciója, azzal a céllal, hogy több partner bekapcsolódásával és a csíkszeredai jó szándékú emberek segítségével tegyék szebbé rászoruló csíkszeredai és Csíkszereda környékén élő családok karácsonyát tartós élelmiszerből, valamint tisztító és tisztálkodási szerekből álló csomagok eljuttatásával. Az akció december 17-ig tart, és összesen 19 gyűjtőponton fogadnak különböző adományokat.
A Juventutti Alapítvány azok számára is szeretné biztosítani az adományozás lehetőségét, akik nem élnek itthon, ezért létrehoztak a honlapjukon egy online adományozói felületet is, így tartósélelmiszer-vásárláshoz járulhat bárki hozzá, aki szeretne, függetlenül attól, hol él. Az online adományozói felület juventutti.ro honlapon érhető el. Kapcsolat tartó személy: Balázs Brigitta 0742-049038.

Nemzetközi konferencia Kolozsváron
Hogyan közelítsünk a vallás és az emberi jogok összefüggéséhez a teológia és a vallástudomány oktatásában címmel nemzetközi konferenciát tartanak Kolozsváron, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem keretében működő Biblikus Központ szervezésében. A konferencia december 6-7 között zajlik. Bővebb információt a RomKat.ro oldalon kaphatnak.

Adventi lelki hétvége fiataloknak Székelyudvarhelyen
Adventi lelkigyakorlat lesz 17-38 év közötti fiatalok részére Székelyudvarhelyen a Ferences kolostorban. A program pénteken december 7-én este hat órakor kezdődik és vasárnap kora délután, kettő körül ér véget. A helyek száma korlátozott. Még a mai nap lehet jelentkezni, délután 2 óráig. További információk a ferencesprogramok33@gmail.com e-mail címen, vagy a 0746 774 701-es telefonszámon.

Ifjúsági találkozó és adventi gyertyagyújtás Aradon
A Temesvári Egyházmegyei Ifjúsági Központ és az arad-ségai plébánia szervezésében a ségai templomban a marosi főesperesség fiataljai liturgián vesznek részt december 7-én, pénteken délután öt órától, melynek keretében meggyújtják a második adventi gyertyát. A liturgiát Dumitru Daniel oraviczabányai plébános, az ifjúsági központ munkatársa celebrálja.

Virrasztás Sepsiszentgyörgyön
A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébániatemplomban pénteken este 10 órától éjszakai virrasztás lesz, mely a reggel 6 órakor kezdődő roráté szentmisével ér véget. Az advent a virrasztásban eltöltött Krisztus várás ideje. Hívnak mindenkit, hogy minél többen kapcsolódjanak bele a közös imába. A virrasztást rádiónk élő adásban közvetíti.

Szeplőtelen fogantatás-napi búcsúk
A gyulafehérvári egyházmegyében Csíkdánfalván  december 8-án, szombaton fél 1 órakor tartják a búcsút. A medgyesi ferences templomban Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepének napján, december 8-án, déli 12 órakor mutatják be a búcsús szentmisét. Az ünnep főcelebránsa és szónoka Farkas Ervin a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum prefektusa lesz.
A szatmári egyházmegyében a szatmárnémeti Zárda templomban már mától triduum kezdődik, esténként 6 órától felkészülési szentmisék lesznek, melyekben Linzenbold Szabolcs székesegyházi káplán elmélkedik. Ugyancsak ő lesz a szombati búcsú szónoka, melyet szintén este 6 órától tartanak.
Szinérváralján szombaton reggel 8 órától román nyelven lesz búcsús mise Franţ Felix OFM Conv., Nagybányán szolgálatot teljesítő minorita atya ünnepi szónoklatával, 11 órától pedig magyar nyelven Seffer Dániel ugocsai esperes prédikációjával. Az erdődi Zárdakápolna búcsúját ugyancsak 11 órától tartják, Fagea László ny. címzetes esperes szentbeszédével.
A nagyváradi egyházmegyében szombaton tartják a nagyvárad-velencei  templom búcsúünnepét. A  délelőtt 11 órakor kezdődő szentmise szónoka Giosanu Leonard nagyvárad-olaszi plébános.

Nagykorúvá vált a Várom az Urat Adventi Keresztyén Zenefesztivál!
December 9-én 18. alkalommal szervezik meg a Várom az Urat Adventi Keresztyén Zenefesztivált Kolozsváron, az Auditorium Maximum teremben (Farkas utca/Kogălniceanu utca 5 szám).
A Kolozsvári Zenefesztiválon fellép a Musichorum Énekkar (BBTE-BTK-Zene szak, Kolozsvár), a FIKE-Band (Kolozsvár), a Graal (Marosvásárhely), a Snaps Vocal Band (Sepsiszentgyörgy), valamint az Élő Kövek (Zilah), áhítatot tart Szikszai Szabolcs FIKE lelkész.
Idén Kolozsváron kívül három helyszínen kerül megrendezésre a Várom az Urat Adventi Keresztyén Zenefesztivál.
December 9-én Székelyudvarhelyen a Tomcsa Sándor Színházban 17 órától veszi kezdetét a rendezvény.
December 15-én Marosvásárhelyen, a Sapientia EMTE épületében, 16 órától kezdődik a Zenefesztivál.
Végül december 16-án Kézdivásárhelyen, a Vigadó Művelődési Házban 17 órától kezdődik az Adventi Keresztény Zenefesztivál.
Részletek a www.varomazurat.com oldalon, és a rendezvény facebook-oldalán. A belépés díjtalan, várnak minden zenekedvelőt!

Időjárás: Ma is sokfelé számíthatunk csapadékra. Az ország keleti felén eső, az Erdélyi medence térségében havas eső is előfordul. Az enyhe reggelt követően, délután 2-7 fokot mérhetünk, délen lesz a legmelegebb.

MRE - Hírszolgálat, 2018. december 5.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Kolozsváron, az írisztelepi templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Töltsünk időt Krisztus jelenlétében, csendesedjünk el, készítsük elő a szívünket és fogadjuk be Őt!

Triduum Szatmárnémetiben
A szatmári egyházmegyében Szeplőtelen fogantatás titulussal a szatmárnémeti Zárda templom, a szinérváraljai templom és az erdődi Zárdakápolna rendelkezik. A szatmárnémeti Zárda templomban triduum kezdődik vagyis ma, holnap és pénteken este 6 órától felkészülési szentmisék lesznek, melyekben Linzenbold Szabolcs székesegyházi káplán elmélkedik. Ugyancsak ő lesz a szombati búcsú szónoka, melyet szintén este 6 órától tartanak.

Szent Miklós-napi búcsúk
Gyergyószentmiklós régi plébániatemplomának búcsúját december 6-án, holnap ünneplik.  A délelőtt 11 órakor kezdődő búcsús szentmise szónoka Fazakas Z. Márton premontrei apát. Ezt követően sor kerül a hagyományos körmenetre, amely a Fogarassy Mihály püspök szobránál ünnepélyes áldással zárul.
székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébániatemplom búcsús szentmiséje a védőszent ünnepén holnap este 6 órakor kezdődik. Szentbeszédet mond Horváth István gyulafehérvári főesperes, főtanfelügyelő.

Szentségimádás a családokért Temesváron
A temesvár-józsefvárosi plébánián minden hónap elsőcsütörtökén találkoznak az édesanyák, édesapák, férjek, feleségek, gyerekek, nagymamák, hogy együtt imádkozzanak gyermekeikért, férjükért, feleségükért, szüleikért, unokáikért, elhunyt családtagjaikért, a családokért, a plébániaközösségért, a lelkipásztorokért, a betegekért és egymásért.

Virrasztás Sepsiszentgyörgyön
A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébániatemplomban pénteken este 10 órától éjszakai virrasztás lesz, mely a reggel 6 órakor kezdődő roráté szentmisével ér véget. Az advent a virrasztásban eltöltött Krisztus várás ideje. Hívnak mindenkit, hogy minél többen kapcsolódjanak bele a közös imába. A virrasztást rádiónk élő adásban közvetíti.

Kiállítás Kolozsváron
Az erdélyi magyarok száz éve program keretében a kolozsvári ferences kolostor (Victor Deleu út 4. szám) refektóriumában kerül sor A betű missziója – a kolozsvári Szent Bonaventura Nyomda működése című kiállításra, amely a kommunista hatóságok által 80 éve megszüntetett ferences sajtóközpontnak állít emléket.
December 9-én, vasárnap 16 órától, a kiállítás megnyitóján Csucsuja István történész Egyházunk és intézményei a társadalmi és kulturális értékek gyarapodásáért (1918–2018) címmel kortörténeti betekintést nyújt, Bodó Márta szerkesztő pedig A kolozsvári Szent Bonaventura Nyomda és kiadványai címmel tart előadást.
Ezt követően lehet megtekinteni a kiállítást, amely rövid erdélyi ferences rendtörténet után bepillantást nyújt a Szent Bonaventura Nyomda előzményébe, a csíksomlyói Kájoni János-féle nyomdába, végigvezet a 42 évig Kolozsváron működő intézmény életének fontosabb eseményein, egészen annak 1948-as felszámolásáig. Megismerkedhetnek a fontosabb személyiségekkel, akik a kiadó és nyomda életének alakulásában oroszlánrészt vállaltak, és megemlékeznek azokról az egyszerű testvérekről is, akiknek munkája nélkülözhetetlen volt a nyomda működéséhez. Természetesen a fontosabb kiadványok is láthatók lesznek: folyóiratok, könyvek, amelyek által a Szent Bonaventura a 20. század első fele erdélyi katolikus sajtójának legnagyobb kisugárzású intézményévé válhatott. A kiállítás december 10–14. között naponta 14:00–18:00 óra között látogatható a fent említett helyszínen.

Taizéi találkozó Madridban
A Taizéi Ifjúsági Európai Találkozót 2018. december 28. és 2019. január 1. között Madridban tartják. Fiatalok tízezrei érkeznek majd a Roger testvér által a 70-es években elkezdett „Bizalom zarándokútjának” következő állomására.

Időjárás: Ma is sokfelé számíthatunk csapadékra. Az ország keleti felén eső, az Erdélyi medence térségében havas eső is előfordul. Az enyhe reggelt követően, délután 2-7 fokot mérhetünk, délen lesz a legmelegebb.

MRE - Hírszolgálat, 2018. december 5.

About the author

maradmin

Leave a Comment