A hét plébániája: KISBÁCS

Kolozs megyében, közvetlenül Kolozsvártól 8 kilométerre, a Nádas-patak bal partján fekszik Kisbács. A községen áthalad a Kolozsvárról Zilahra vezető országút. A falu történelme 1090-ig nyúlik vissza, eredetileg a ma Szent Iván néven ismert határrészen helyezkedett el, és a Szentiván nevet viselte. Az 1200-as években a települést a tatárok elpusztították, akik elől a falu életben maradt lakói a mocsárban bújtak el, majd megalapították a falut a jelenlegi helyen, Bács néven. Bács első említése 1263-ból származik Baach alakban. 1417-ben Szent Ágnes tiszteletére szentelt templomról van adat. Katolikus temploma legkésőbb a 15. században épült, de utóbb barokk stílusban átalakították. Kisbács lakosai mindig katolikusok voltak, a reformáció idején is, ezért Báthori István 1581-ben a templomot a jezsuitákra bízta. Iskola 1787-től működik a faluban. 1994-ben a 450 főből álló református gyülekezet templomot épített magának, Murádin-Beyer Katalin tervei alapján. 1336-ban Kisbácson a kolozsmonostori apátság temploma állt.

A jezsuiták kiűzése után református kézre került a templom, de Báthori Gábor visszaadta a katolikusoknak. Bejáratainak stílusa a XIII.-XIV. századra utal, régi kinézetéből csupán a csúcsíves sekrestyeajtó, a kőből faragott szentségtartó és a hajó nyugati főbejáratának gótikus ajtókerete maradt kinn a vakolatból. A templom jelenlegi formáját a XV. században nyerhette el. Az új liturgikus teret 1991-ben alakították ki Trifu Krisztina képzőművész tervei alapján, amikor kikerült a régi oltár és a szószék, valamint új bútorzatot kapott. Mindkét munkálatot a falu szülötte, Túrós Dezső plébános finanszírozta. Ekkor kerül a szentélyben a Szentlélek kiáradását ábrázoló vitrázs is, melynek két oldalán látható Szent Péter és Szent Pál apostolok szobrai, ezen kívül még Szűz Mária és Szent Antal szobrok láthatók a templomban. A keresztelő kút az 1600-as évekből való és magyarvistai kőből készült. A kórusfeljáratot 1961-ben helyezték kívülre. Régebbi harangját 1784-ben öntötték. A templomot erőd jellegű kőfal-kerítés veszi körül, amelyre 2017-ben került a kinti keresztút. A főegyházmegye 2009-es millenniumi évében a templombúcsú napján, Szent Péter és Szent Pál ünnepén, Kovács Sándor kanonok, Kolozs-dobokai főesperes-plébános megáldotta a templomot külső felújításának befejezése után és ugyanakkor a katolikus temetőben, a környék legszebb és legkorszerűbb, újonnan felépített ravatalozó kápolnáját és harangját. Az 1895-ben újraépített plébánia épületét 1999-ben felújították, majd 2009-ben kibővítették,a tetőteret beépítették és alkalmassá tették, hogy különböző lelkiségi, egyetemista, vagy más csoportok is lelkigyakorlatos hétvégeket tartsanak akár 30 fő feletti létszámmal. Igénybe is veszik rendszeresen. Egy másik épület a hajdani katolikus művelődési ház a 2005-2013 közötti korszerűsítése után, Boldog Gizella Közösségi Ház néven müködik. Legújabb megvalósítás 2021-ben-Sabau Trifu Krisztina tervei alapján-egy nagyméretű Lourdes-i barlang létrehozása a külső templomkertben az erődítményjellegű fal északi és nyugati részének a találkozásánál 185 cm-es embernagyságú Mária szoborral. A plébános és a hívek hálájának kifejeződéseként a Betegek Gyógyítója iránt, amiért Kisbács katolikus hívű közössége megmenekült a világjárvány tragikus következményeitől. A barlangot Ft. László Attila, a körzet főesperese áldotta meg 2021. szeptember 12.-én Szűz Mária nevenapján, az 52. Eukarisztikus Kongresszus zárónapján, szeptember 12.-én az este 6 órakor kezdődő szentmise keretében. 1750-től volt katolikus iskolája, melyet 1948-ban államosítottak. Jelenleg a falu magyar gyerekei Kolozsváron tanulnak.

Kisbács filiái azaz oldallagosan ellátott plébániák és filiák: Magyarvista, Kide, Bonchida és Válaszút. A jelenlegi plébános Kisbácsból látja el a Kolozsváron a Hajnal-negyedben található Szent Kamill Otthon betegeinek és időseinek lelki gondozását, bíztosítva az intézetben számukra a szentmisét heti rendszerességgel, valamint a Hallássérültek Intézetének gyerekeit és a Gondviselés Házának mentálisan sérült fiataljait részesíti hitoktatásban. Kide: 1824.-ben készült el a jelenlegi templom Rudnay Sándor erdélyi püspök és Szepesy Ignác báró püspök támogatásával. A templomot 1825.-ben Ivutz Károly kolozs-dobokai esperes áldotta meg. A templom védőszentje Nepomuki Szent János, viszont Jézus Szívét ünnepli a közösség templom búcsúként. Bonchida: A Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére van felszentelve a Kisbácsból oldallagosan ellátott bonchídai plébánia. 1911-12-ben felépült az ő templomuk is gót stilusban. Búcsúját szeptember 14.-én tartják. Oldallagosan ellátott filiája még Válaszút. A kisbácsi Szent Péter és Pál apostolok plébánia a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye, Kolozs-dobokai főesperesi kerülethez tartozik. Jelenleg az egyházi szolgálatot Ft.Kovács Árpád plébános végzi és a kántori szolgálatot Kostyák Zsuzsanna (besegítő), kántor tölti be. A templom búcsúját a két apostol főünnepén, Péter-Pál napján tartják, Szent Péter, az apostolfejedelem és Szent Pál, a népek apostolának közös ünnepén, vagyis június 29.-én. Vértanúhaláluk emléknapja az aratás kezdetét is jelzi. Örökös szentségimádási nap: december 22.

Összeállította: Gábor Anna

About the author

Majoros Gabriella

Leave a Comment