23. nap – Alakítani és alakulni

Jézus és Mária kapcsolata - Alakítani és alakulni🌷
Már nagyon keveset tudunk Jézus és Mária kapcsolatáról, a szeretettel együtt nagyon mély egység volt köztük.
Jézus első csodáját Édesanyja kérésére teszi, ennek üzenete van. Az ilyen életadó kapcsolatok teszik lehetővé az alakulást és alakítást, a víz borrá válását bennünk, általunk.
📖Igehely I Jn 2,1-12
Harmadnapon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja, és Jézus is hivatalos volt a menyegzőre tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja így szólt hozzá:
„Nincs boruk!"
Jézus azt felelte neki:
„Mi közünk ehhez, asszony? Még nem jött el az én órám!"
Anyja ekkor ezt mondta a szolgáknak:
„Tegyetek meg mindent, amit mond!"
A zsidók tisztulására volt ott hat kőedény, egyenként két vagy három mérős. Jézus azt mondta nekik:
„Töltsétek meg az edényeket vízzel!"
Színig töltötték őket. Ekkor így szólt hozzájuk:
„Most merítsetek, és vigyetek belőle a násznagynak!"
Azok vittek neki. Amint a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, mivel nem tudta, hogy honnan való – de a szolgák, akik a vizet merítették, tudták –, odahívta a vőlegényt, és azt mondta neki:
„Minden ember a jó bort adja először, és miután megittasodtak, akkor a kevésbé jót. Te mindeddig tartogattad a jó bort!"
Jézus ezzel kezdte meg csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Azután lement Kafarnaumba, ő és anyja, a testvérei és tanítványai, és ott maradtak néhány napig.
❓Kérdések
Életem melyik kőedényében szeretném a csodát megtapasztalni, hogy az Úr a vizet borrá változtassa?
🙏Javasolt imamód
Ha kevesebb időd van: Elmélkedés a kérdésen
Ha több időd van: Szemlélődő imamód
🌷Mi az, amire ma igent mondhatsz?
Próbáld meg Máriához hasonlóan őszintén és ráhagyatkozóan kifejezni a szükségleteidet.

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment