2018. október 5. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Orgonakoncert Marosludason
A Magyarok Nagyasszonya templomban ma délután 5 órától orgonakoncertet tartanak; a hangszeren játszik Molnár Tünde orgonaművész. Szeretettel várnak minden orgonamuzsika-kedvelőt!

Rózsafüzér-társulatok egyházmegyei találkozója
Szombaton, október 6-án a csíksomlyói kegytemplomban tartják a rózsafüzér-társulatok egyházmegyei találkozóját. A program délelőtt fél tízkor egy ráhangoló előadással kezdődik, majd lesz még rózsafüzér imádság, előadások, tanúságtételek, szentségimádás. A találkozó az ünnepélyes Mária-köszöntővel ér véget, melynek keretében este hét órakor Tamás József püspök celebrál szentmisét. Azt követi a rózsafüzér imádság és a gyertyás körmenet. A szentmisét rádiónk élő adásban közvetíti.

Veni Sancte Kolozsváron
Veni Sancte szentmisével nyitják meg az egyetemi lelkészségeken az új akadémiai évet. A Kolozsvári Egyetemi Lelkészség tanévnyitó szentmiséjét a piarista templomban vasárnap este 7 órától tartják. A szentmise főcelebránsa és szónoka: Kémenes Lóránt-Zoltán kolozsvári főesperes-plébános.

Elsőszombat Csíksomlyón
A csíksomlyói kegytemplomban minden elsőszombaton este 7 órától szentmisét tartanak, ezt megelőzően, délután 6 órától pedig engesztelő imaórát. A szentmise után rózsafüzér-imádkozás van és gyertyás körmenetben viszik a Szűzanya kegyszobrának a másolatát a templom előtti téren. Mindazok, akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre, a szentmisébe bekapcsolódhatnak a csiksomlyo.ro honlapon követhető élő közvetítés révén vagy rádiónk hullámhosszán.

Rádiós önkéntes találkozók
Elkezdődnek az októberi önkéntes találkozók. Október 6-án, szombaton délután négy órától Csíksomlyón, a ferences kolostorban lesz a találkozó. Gyergyószentmiklóson október 8-án, hétfőn délelőtt tíz órától a Szent Miklós plébánia hittantermében, majd Székelyudvarhelyen délután három órától a Szent Pió lelkigyakorlatos házban találkozunk az önkéntesekkel. Október 9-én, kedden Marosvásárhelyen a Deus Providevit házban várjuk önkénteseinket délelőtt 11 órára. Kézdivásárhelyen, a Boldog Özséb plébánia hittantermében szerdán várjuk önkénteseinket déli 12 órakor, valamint Sepsiszentgyörgyön délután fél öt órakor a Krisztus Király altemplomban találkozunk. Kolozsváron október 11-én, csütörtökön fél öt órakor tartjuk az önkéntes-találkozót a stúdió-teremben.

Búcsúk a hétvégén
Marosludason a templom búcsúját október 6-án, szombaton délelőtt 11 órától ünneplik. A szentmise szónoka Táncos Levente-György dicsőszentmártoni plébános.
A csíkcsomortáni templomban október 7-én, vasárnap délután fél 1 órakor kezdődik a búcsú. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Berszán Lajos, a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Gimnázium lelkivezetője lesz.
A Baricz-kanyarban található Magyarok Nagyasszonya-kápolnánál október 7-én, vasárnap délután fél 1 órakor tartják az ünnepi szentmisét.
Erdőszentgyörgyön október 8-án, hétfőn délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsús szentmise. Főcelebránsa Mátyás Károly székelyudvarhelyi főesperes-plébános, a szentbeszédet Sebestyén Péter marosvásárhelyi plébános tartja.
A temesvári egyházmegyében Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából, október 8-án, hétfőn a magyar nemzetiségű búcsújárók keresik fel a máriaradnai kegytemplomot. Délelőtt 11 órakor az ünnepi szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Ternyák Csaba egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke.
A temesvár-gyárvárosi plébániatemplomot szintén Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelték fel 1901. október 13-án. A Millenniumi templom konszekrálásának idei évfordulóját október 14-én, vasárnap ünnepli az egyházközség. A délelőtt fél 12 órakor kezdődő szentmisét Pál József-Csaba megyés püspök celebrálja, a szentbeszédet Böjte Csaba OFM tartja.
Marosbogáton a Kis Szent Teréz templom búcsús szentmiséje október 7-én, vasárnap délután 4 órakor kezdődik. A szentbeszédet Mihály Imre marosújvári plébános tartja.
Csíkszentgyörgyön a búcsús szentmisét október 7-én, délután fél 1 órakor Tamás József püspök mutatja be.
Az újszentesi templomot 1979-ben szentelték fel Mária, a Rózsafüzér Királynője tiszteletére. Idén a búcsút október 7-én, vasárnap ünnepli a helyi közösség. A délután 1 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Kapor János temesvár-gyárvárosi plébános.

Katekézis-sorozat a kolozsvári ferenceseknél
Október 8-tól, minden hétfőn heti rendszerességgel a kolozsvári ferences templomban 10 parancsolat-katekézis-sorozat indul 18-30 év közötti fiataloknak. Ez egy egészen új és hatásos módja a hitéletben való elinduláshoz, illetve az abban való megerősödéshez. A fiatalos nyelvezettel megfogalmazott katekézisek-tanítások, egy élő és személyes kapcsolatra hívnak meg a Jó Istennel és az Ő éltető szavával, a Bibliával. Ezek az alkalmak megtanítanak egy új módon olvasni az életünket. Olaszországban, de más helyeken is, igen nagy népszerűségnek örvend a 10 parancsolat-katekézis sorozat. Magyar nyelvterületen először a kolozsvári ferences templomban lesz hallható. További információk: P. Pantea Tibor OFM (0746 774 701)

Légy önkéntes Németországban!
A Gyulafehérvári Caritas külföldi önkéntes szolgálatra hívja azokat a 18-27 év közötti fiatalokat, akik: nyitottak az idegen kultúrák megismerésére, szívesen kipróbálnák magukat új helyzetekben, kíváncsiak és tanulni szeretnének, vállalják az egy éves Németországban való tartózkodást, és vállalják a heti 39 órás munkát egy szociális intézményben. A jelentkezőket október 8-ig várják, érdeklődni és további információkat találni a www.caritas-ab.ro oldalon lehetséges.

Időjárás: A mai nap folyamán országszerte szinte zavartalan lesz a napsütés. A délkeletire forduló szelet északnyugaton kísérhetik élénk lökések. Csípős hajnalra ébredtünk, -4 és 6 fok közötti minimumokkal. Délután 15 és 20 fok közötti csúcshőmérséklet várható.

MRE – Hírszolgálat, 2018. október 5.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a gyergyóalfalusi templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra, imádkozzunk örömmel és hálával a kenyér színe alatt rejtőző Üdvözítő jelenlétében.

Elsőpénteki keresztút a Székely Kálvárián
Minden hónap első péntekén keresztúti ájtatosságot tartanak a szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjainkért felajánlanak egy keresztútjárásnyi időt és imát. Időjárástól függetlenül minden alkalommal megtartják a szabadtéri ájtatosságot – ajánlatos ennek megfelelő lábbelit és öltözéket viselni.

Virrasztás Sepsiszentgyörgyön
A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébániatemplomban minden első pénteken virrasztás van, amelyet rádiónk közvetít. Ha tehetik, kapcsolódjanak bele Önök is a közös imába, engesztelésbe!

Assisi Szent Ferenc ünnepe
Nagytusnádon október 7-én, vasárnap is tartanak búcsút. A fél 1 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Veress Sándor-Levente kászonújfalvi plébános.
Kányádban az Assisi Szent Ferenc patronátusa alatt álló kápolna búcsúját október 7-én, vasárnap ünnepelik. A búcsús szentmise délután 1 órakor kezdődik.

Rózsafüzér-társulatok egyházmegyei találkozója
Szombaton, október 6-án a csíksomlyói kegytemplomban tartják a rózsafüzér-társulatok egyházmegyei találkozóját. A program délelőtt fél tízkor egy ráhangoló előadással kezdődik, majd lesz még rózsafüzér imádság, előadások, tanúságtételek, szentségimádás. A találkozó az ünnepélyes Mária-köszöntővel ér véget, melynek keretében este hét órakor Tamás József püspök celebrál szentmisét. Azt követi a rózsafüzér imádság és a gyertyás körmenet. A szentmisét rádiónk élő adásban közvetíti.

Veni Sancte Kolozsváron
Veni Sancte szentmisével nyitják meg az egyetemi lelkészségeken az új akadémiai évet. A Kolozsvári Egyetemi Lelkészség tanévnyitó szentmiséjét a piarista templomban vasárnap este 7 órától tartják. A szentmise főcelebránsa és szónoka: Kémenes Lóránt-Zoltán kolozsvári főesperes-plébános.

Rádiós önkéntes találkozók
Elkezdődnek az októberi önkéntes találkozók. Október 6-án, szombaton délután négy órától Csíksomlyón, a ferences kolostorban lesz a találkozó. Gyergyószentmiklóson október 8-án, hétfőn délelőtt tíz órától a Szent Miklós plébánia hittantermében, majd Székelyudvarhelyen délután három órától a Szent Pió lelkigyakorlatos házban találkozunk az önkéntesekkel. Október 9-én, kedden Marosvásárhelyen a Deus Providevit házban várjuk önkénteseinket délelőtt 11 órára. Kézdivásárhelyen, a Boldog Özséb plébánia hittantermében szerdán várjuk önkénteseinket déli 12 órakor, valamint Sepsiszentgyörgyön délután fél öt órakor a Krisztus Király altemplomban találkozunk. Kolozsváron október 11-én, csütörtökön fél öt órakor tartjuk az önkéntes-találkozót a stúdió-teremben.

Boldogabb családokért iskolai program önkénteseinek képzése
A Boldogabb családokért iskolai program önkénteseinek képzését csíkszentdomokosi Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban tartják. Legfőbb célkitűzése a család és a házasság védelmezése és erősítése a keresztény, illetve általános humán értékrend felmutatása és terjesztése által. Növelni szeretnénk az ifjúságban a hitet a harmonikus és boldog családi életet illetően. A program az iskolákban, osztályfőnöki órák keretében zajlik, főként önkéntesekből álló csoportok segítségével, közreműködésével. A képzésre olyan, szentségi házasságban élő házaspárokat, illetve szakembereket (pedagógusok, pszichológusok stb.) jelentkezését várják, akik vállalják, hogy a 2018/2019 – es tanévtől kezdődően legalább egy osztályban, három éves ciklusban, évi 6-10 foglalkozást tartanak az osztályfőnöki vagy vallásórák keretében. Jelentkezhetnek olyan fiatalok is, akik keresztény értékrend szerint készülnek a házasságra. A képzés kapcsán további részleteket a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ honlapján találnak, ugyanott lehet regisztrálni is a programra.

XVI. Márton Áron zarándoklat
Tizenhatodik alkalommal szervezik meg a zarándoklatot Isten szolgája Márton Áron püspök nyomdokain; állomások: a szülőfalu, Csíkszentdomokos, a börtönévek leghosszabb helyszíne, Máramarossziget és a püspöki székhely, Gyulafehérvár. A zarándoklatot Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, az erdélyi Mária Rádió önkéntes munkatársa vezeti. Az autóbusz Székelyudvarhelyről indul, és Csíkszeredán is áthaladva, útközben felveszi azokat, akik ezt kérik. Jelentkezni a következő telefonszámok egyikén lehetséges: 0726 107 002 vagy 0744 472 178.

Időjárás: A mai nap folyamán országszerte szinte zavartalan lesz a napsütés. A délkeletire forduló szelet északnyugaton kísérhetik élénk lökések. Csípős hajnalra ébredtünk, -4 és 6 fok közötti minimumokkal. Délután 15 és 20 fok közötti csúcshőmérséklet várható.

MRE – Hírszolgálat, 2018. október 5.

About the author

maradmin

Leave a Comment