24. nap – Női tanítvánnyá válni

Jézus és Mária kapcsolata - Női tanítvánnyá válni
Az Úr arra hív, hogy a tanítványa legyek: hogy tanuljak tőle és alakuljak általa.
Imáimmal és tetteimmel egyszer Márta, máskor Mária magatartása szerint cselekszem. Azt adom az Úrnak, amim van: időmet, gondoskodásomat, figyelmemet.
Kereshetem a mindennapokban az egyensúlyt a tevékeny szeretet és az elcsendesedő, csak Jézusra figyelő szeretet között.
📖Igehely I Lk 8,1-3; 10,38-42
Történt azután, hogy bejárta a városokat és a falvakat, prédikálta és hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele volt a tizenkettő, és néhány asszony, akiket meggyógyított a gonosz lelkektől és a betegségekből: Mária, akit Magdolnának hívnak, akiből hét ördög ment ki, és Johanna, Kúzának, Heródes helytartójának a felesége, valamint Zsuzsanna, és sokan mások, akik segítették őt vagyonukból. Történt pedig, hogy amikor továbbmentek, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Volt neki egy Mária nevű húga, aki az Úr lábához ülve hallgatta szavait, Márta pedig sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt, és így szólt:
„Uram! Nem törődsz vele, hogy a húgom egyedül hagy engem szolgálni? Szólj már neki, hogy segítsen!"
Az Úr ezt válaszolta neki:
„Márta, Márta! Sok mindenre gondod van és sok mindennel törődsz, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, és nem is veszíti el soha."
❓Kérdések
A mai napon Jézus hozzám tér be. Hogyan készülődöm a találkozásra, hogy fogadom őt?
🙏Javasolt imamód
Ha kevesebb időd van: Elmélkedés a kérdésen
Ha több időd van: Szemlélődő imamód
🌷Mi az, amire ma igent mondhatsz?
Gyűjtsd össze a benned lévő mártás és máriás tulajdonságokat! Próbáld ma ezek közül azt megélni, ami kevésbé van jelen benned.
(Kép: Henry Ossawa Tanner - Mária és Jézus tanulmányozzák a Szentírást)

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment