Krisztus őrzője

József alakja általában szelíd és csendes férfiként jelenik meg előttünk. Bár néha hajlamosak vagyunk a csendes szelídséget gyengeségként értelmezni, Szent József életben épp azt láthatjuk, milyen nagy bátorságról tanúskodik ezzel a viselkedésével.

Az evangéliumok leírása szerint Józsefnek egyetlen feladata volt: gondos törődéssel megvédeni Krisztust és édesanyját. Azon ritka alkalmakkor, amikor az evangéliumok megemlítik Józsefet, mindig érzékelhetjük bátorságát. Bátorság és elszántság kellett ahhoz, hogy egyáltalán feleségül vegye Máriát, aki körül egy felfoghatatlan történet volt kibontakozóban. Bátorság és elszántság kellett ahhoz, hogy Jézus születése után biztonságba helyezze szeretteit a gyilkos Heródes elől, útra keljen és Egyiptomba költözzön velük. Bátorság és elszántság kellett ahhoz, hogy Heródes halála után visszatérjen és Názáretben telepedjen le.

Mi is meghívást kaptunk rá, hogy őrizzük Krisztust - önmagunkban és másokban: tápláljuk a krisztusi életet saját bensőnkben; megvédjük Őt a szenvedő szegényekben; életünkkel álljunk ki az Ige mellett. A hétköznapokban tegyük ezeket a dolgokat csendesen és szelíden, minden látványosság nélkül, de keresztényi bátorsággal! Legyünk bátrak, ne féljünk Krisztust a szívünkbe fogadni!

A mai nap imamódjának a szentírási szemlélődést ajánljuk.

Napi szentírási idézet

Az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában és így szólt: »Kelj föl, vedd magad mellé a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, amíg nem szólok neked! Heródes ugyanis keresni fogja a kisgyermeket, hogy megölje őt.« Erre ő fölkelt, éjjel maga mellé vette a gyermeket és anyját, és eltávozott Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig.

Amikor Heródes bevégezte életét, íme, az Úr angyala megjelent álmában Józsefnek Egyiptomban és így szólt: »Kelj föl, vedd magad mellé a kisgyermeket és anyját, és menj Izrael földjére. Meghaltak ugyanis, akik a gyermek életére törtek.« Ő fölkelt, maga mellé vette a kisgyermeket és annak anyját, és bement Izrael földjére.

Miután álmában intést kapott, eltávozott Galilea vidékeire. Odaérve egy Názáretnek nevezett városban telepedett le

(Mt 2,13-15.19-21.23a)

Zene: Invocazione al nome di Gesú

Gyakorlat:

Tekints vissza életutadra: mi táplálta és növelte a szívedben élő Krisztust? Van-e valami olyan dolog most az életedben, ami miatt Krisztus nem tud növekedni benned? Hogyan tudnál szabaddá lenni az akadályoktól?

  Forrás: jezsuita.hu   Fotó: Pásztor Péter

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment