Péter tagadása

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy igaz voltunk, integritásunk, jellembeli erősségeink, megbízhatóságunk a saját kezünkben van. Úgy gondoljuk, sosem lennénk képesek Péterhez hasonlóan megtagadni Jézust. Ő - és valójában az egész Biblia - azonban arról beszél, hogy egyedül Isten az erősségünk, világosságunk és menedékünk. Ha a magunk részéről nem így gondoljuk, sokat haladhatunk még az önismeretben.

Péter történetét ismerve örömmel tölthet el annak tudata, hogy ahogyan számára, úgy számunkra is van bocsánat. Nincs az emberi életnek olyan mélysége, ahol Isten ne lenne jelen. Életünk legreménytelenebbnek látszó helyzetében is úgy vezet minket, ahogyan Pétert: miután szembesültünk valódi önmagunkkal és kifejeztük bizalmunkat, küldetést bíz ránk. Nem véletlenül folytatódik János evangéliuma ezekkel a szavakkal: “ Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek Istenben, és higgyetek bennem is!” (Jn 14,1).

A mai nap imamódjának a szentírási szemlélődést ajánljuk.

Napi szentírási idézet

– Uram, hova mégy? – kérdezi Simon Péter.

– Ahova én megyek – válaszolta Jézus –, oda most nem jöhetsz, de később majd követni fogsz.

– Uram, miért nem követhetlek most? – mondta neki Péter. – Az életemet adom érted!

– Az életedet adod értem? – válaszolja Jézus.

– Bizony, bizony, mondom neked, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem.

(Jn 13,36-38)

Max Richter - Dona nobis pacem 2

Gyakorlat:

Bűntudatodat - akár egyetlen sajátos bűn okozza, akár általánosságban érzed, akár aggályosságból vagy méltatlanság-érzésből fakad - ismerd el Isten előtt, majd halld, amint személyesen neked mondja: “Ne nyugtalankodjék a szíved! Higgy Istenben, és higgy bennem is!”

  Forrás: jezsuita.hu   Fotó: Endrődi Judit

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment