Identitásunk

Amikor bemutatkozunk, általában a nevünk után a foglalkozásunkat említjük. Ez egyfajta biztonságot ad, általa a társadalom értékes tagjának érezzük magunkat. Ha azonban önmagunk és mások értékességét foglalkozásokban és titulusokban mérjük, az megakadályoz annak felismerésében és elismerésében, akik valójában vagyunk: Isten gyermekei, egészen egyedülálló teremtményei.

Jézus egy példabeszédében önmagát szőlőtőhöz, minket szőlővesszőkhöz hasonlít. Valódi identitásunkat az adja, hogy elválaszthatatlanul egy vagyunk vele, magunkon hordozzuk a vonásait. “Maga ez a Lélek tesz tanúságot lelkünknek arról, hogy Isten gyermekei vagyunk.” (Róm 8,16)

A mai nap imamódjának a Lectio Divinát ajánljuk.

Napi szentírási idézet

A zsidók így feleltek neki:

– Nem jótettedért kövezünk meg, hanem istenkáromlásért, te ugyanis ember létedre Istenné teszed magad.

Jézus így válaszolt:

– A Törvényetekben ugye meg van írva: Én mondtam, istenek vagytok? Ha isteneknek nevezte azokat, akikhez Isten igéje szólt – és az Írást nem lehet érvénytelenné tenni –, akkor arról, akit az Atya megszentelt és a világba küldött, hogyan mondhatjátok: „Káromkodsz”; mert azt mondtam: Isten Fia vagyok?! Amennyiben nem Atyám műveit viszem végbe, ne higgyetek nekem, de ha azokat viszem végbe, akkor ha nekem nem is hisztek, higgyetek a műveknek, hogy megtanuljátok és felismerjétek: az Atya énbennem van, és én az Atyában! (Jn 10,33-38)

Zene - Alizbar - Last Fallen Leaf

Gyakorlat:

Imádságodban képzeletben halld, amint az Atya ezt mondja neked: “Neveden szólítottalak, az enyém vagy… drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged” (Iz 43,1.4); Jézus pedig így szól: “Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.” (Jn 15,5). Élj egész nap istengyermekséged, Jézussal való egységed tudatában!

Forrás: jezsuita.hu

Fotó: Endrődi Judit

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment