Ne ítélj!

Ha őszinték vagyunk, mindannyian felfedezzük magunkban a hajlamot arra, hogy örömünket leljük más erkölcsi bukásában. Egyik legmélyebb félelmünk a megsemmisüléstől való félelem, és ezt időnként azzal kompenzáljuk, hogy bizonyos emberekhez képest felsőbbrendűnek képzeljük magunkat.

Jézusnak velünk, követőivel szemben támasztott egyik legnehezebb - és talán a legelhanyagoltabb - követelménye az, hogy ne ítélkezzünk senki fölött. A bűnös asszony története nem szemhunyást jelent a bűn fölött. A házasságtörés egészen egyértelműen rombol, de az ítélkezés még nagyobb rombolást tud végbevinni, különösen, ha igazságosságnak álcázza magát.

A mai nap imamódjának a szentírási szemlélődést ajánljuk.

Napi szentírási idézet

Ekkor az írástudók és a farizeusok odavezettek egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz:

– Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a Törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Te mit mondasz?

Ezt azért mondták, hogy csapdát állítsanak neki, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik:

– Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ!

Lehajolt, és tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után elmentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Jézus felegyenesedett, és így szólt hozzá:

– Asszony, hol vannak? Senki sem ítélt el téged?

– Senki, Uram – válaszolta.

– Én sem ítéllek el – mondta Jézus. – Menj, és mostantól fogva többé ne vétkezzél! (Jn 8,3-11)

Zene - Inclina, Domine, aurem tuam (16th c.)

Gyakorlat:

Tekints magadba! Kik azok, akikkel szemben valaha is felsőbbrendűnek érzed magad? Kérj bocsánatot ítélkezésedért, hiszen más bűnösségét sosem tudod megítélni, mert nem ismered, milyen korábbi hatások, miféle nyomás befolyásolta őket. Halld, amint Jézus neked mondja: “Menj, és mostantól fogva többé ne vétkezzél!”

  Forrás: jezsuita.hu   Fotó: Laczkó Zsuzsa

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment