Lelki vakság

A Jézus korabeli zsidók, bár tanulmányozták az Írásokat, nem ismerték fel őt. Lelki vakságuk okaként Jézus két dolgot említ: nincs bennük istenszeretet, és az Istentől jövő dicsőség helyett egymástól várnak megerősítést.

Korunk embere is könnyen elveszíti tisztánlátását. Társadalmunkban szinte mindennek az értékességét a gazdasági hasznossága, a piaci erők határozzák meg. S mivel a léleknek nincs piaci értéke, az emberből - gazdaságilag céltudatos életvitelében - könnyen kihal az isten- és emberszeretet, elidegenedettségében pedig megerősítést kap a hozzá hasonlóan gondolkodóktól.

A mai nap imamódjának a Lactio Divinát ajánljuk.

Napi szentírási idézet

Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy általuk megtaláljátok az örök életet. Mellettem tesznek tanúságot ezek! Mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen!

Nem emberektől kapok dicsőséget. Egyébként ismerlek benneteket: nincs bennetek Isten iránti szeretet. Én Atyám nevében jöttem, és ti nem fogadtok be; ha más a maga nevében jönne, azt befogadnátok. Hogyan is tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, és nem keresitek azt a dicsőséget, amelyik az egy Istentől jön? (Jn 5,39-44)

Zene: Pyotr I. Tchaikovsky: The Sleeping Beauty (ballet) op. 66 – cello solo

Gyakorlat:

A nap folyamán különösen is keresd a nem anyagi értékeket! A nap végén visszatekintve tudatosítsd, mit fedeztél fel, amire eddig vak voltál!

Forrás: jezsuita.hu   Fotó: Pásztor Péter

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment