2. nap – Ha az igazság érvényesül

Olvasmányok

Péld 21,13–15: „ Igazságot tenni öröm az igaznak,de nagy ijedelem a gonosztevőknek.”

Mt 23,23–25: …az igazságosságot, az irgalmat és a hűséget elhanyagoljátok. Ezt meg kell tenni, azt nem szabad elhagyni.”

Elmélkedés

A példabeszédek könyve kezdettől fogva hangsúlyozza a bölcsességet és a tanítást, az okos intés, az igazság, a törvényesség és a becsületesség által (1,2–3). A bölcs mondások refrénje az igazságos cselekvés és az igazságra törekvés, amelyet szüntelenül úgy mutat be és emel ki, mint ami istennek sokkal elfogadhatóbb az áldozatnál. Az egyik mélyenszántó bölcsességben az elbeszélő tanúsítja, hogy az igaznak öröm, ha igazságot cselekednek. A gonosztevőket azonban dühíti az igazság. A keresztények, minden elválasztó tényezőn túl örömben egyesüljenek, ha valahol igazságot cselekszenek, és legyenek készek összefogni, amikor az igazság ellenállásba ütközik. ha azt tesszük, amit az Úr kíván, és merünk igazságra törekedni, akkor bármely kísérletre, amely igazságra törekszik a közöttünk lévő legsebezhetőbbekkel, a szembenállás és ellenkezés forgószelében találhatjuk magunkat. Azok, akik hasznot húznak a fehér felsőbbrendűségre és más elnyomó ideológiákra támaszkodó rendszerekből, mint a kasztrendszer és a patriarchalizmus, gyakran erőszakkal is megpróbálják késleltetni és tagadni az igazságot. Az igazság keresése azonban a hatalmak szívére mért csapás, amely helyet készít isten igazságos rendelkezésének és maradandó bölcsességének egy olyan világban, amely túlontúl gyakran részvétlen a szenvedés iránt. Mégis öröm van az igazság cselekvésében. öröm azt állítani, hogy „a fekete életek számítanak”, amikor az igazságra törekszünk az elnyomottak, alávetettek és kizsákmányoltak számára, akiket Isten szeret. Öröm van abban, hogy keressük a megbékélést más keresztényekkel, hogy jobban szolgálhassuk az Ország hirdetését. hadd nyilvánuljon meg ez az öröm abban, hogy közösségben megosztjuk tapasztalatainkat azokon az ismert és ismeretlen helyeken, ahol isten velünk tart a gyógyulás, a megbékélés és a Krisztusban való egység felé.

Keresztény egység

Azok a vallási vezetők, akikhez Jézus az evangéliumnak ebben a fejezetében szól, úgy nőttek fel, hogy hozzászoktak a világ igazságtalanságaihoz,és belekényelmesedtek.  Megelégednek azzal, hogy eleget tesznek vallási kötelezettségeiknek, például tizedet adnak a mentából, kaporból és köményből, de elhanyagolják az igazság, irgalmasság és hűség sokkal súlyosabb és megrázóbb követelményeit. hasonlóképpen keresztények is úgy nőttek fel, hogy hozzászoktak a közöttünk lévő megosztottsághoz, és belekényelmesedtek. vallásunk gyakorlásakor sok dologban hűségesek vagyunk, de gyakran elhanyagoljuk az Úrnak azt a kihívást jelentő kívánságát, hogy minden tanítványa egy legyen.

Kihívás

Hogyan támogathatják egymást a helyi gyülekezetek, hogy megküzdjenek az igazság cselekvése által kiváltott ellenállással?

Imádság

Istenünk, te vagy minden bölcsesség forrása. Imádkozunk bölcsességért és bátorságért, hogy igazságot cselekedjünk, hogy a világban lévő rosszra a jóra mutató cselekvéssel válaszoljunk. Ámen.

 

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment