7. nap – Nem így kellene lennie

Olvasmányok

Jób 5,11–16 „Így lesz reménysége a nincstelennek, a csalárdság pedig elnémul.”

Lk 1,46–55 „hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel.”

Ének: Az egyháznak a Jézus a fundamentuma (ÖÉ 2.)

Meditáció

Jób kényelmes életet élt, majd váratlanul elszenvedte jószágai és szolgái elvesztését, és el kellett viselnie gyermekei halálát. Elméjében, testében és lelkében is szenvedett. Mindannyiunk elméjében, testében és lelkében megnyilvánul a szenvedés. eltávolodhatunk istentől és másoktól, elveszíthetjük a reményt. Mégis, keresztényként abbeli hitünkben egyesülünk, hogy isten a mi szenvedéseink közepette is velünk van. 2021. április 11-én Minnesotában Baunte Wrightot, egy húszéves, fegyvertelen afrikai amerikai férfit egy fehér rendőr közúti rutinellenőrzés közben agyonlőtt. ez az eset a George Floyd megölésével vádolt derek chauvin tárgyalásának idején történt. Könnyen reménytelenségbe süllyedünk, amikor újabb figyelmeztetést kapunk arról, hogy széttöredezett társadalomban élünk, amely nem ismeri el teljesen, nem tiszteli és védi minden ember méltóságát és szabadságát. Fr. Bryan Massingale, vezető katolikus szociál-etikus és a faji igazságosság tudósa szerint: „A társadalmi életet az emberek csinálják. A társadalom, amelyben élünk, emberi választások és döntések eredménye. ez azt jelenti, hogy az emberek meg is változtathatják a dolgokat. Amit emberek elszakítanak, felosztanak, és szétválasztanak, azt isten segítségével meg is gyógyíthatjuk, egyesíthetjük és helyreállíthatjuk. Annak, ami most van, nem [így] kell lennie, ebben van a remény és a kihívás.”

A keresztények imádságban isten szívéhez hangolják szívüket, hogy azt szeressék, amit ő szeret, és úgy szeressenek, ahogyan ő szeret. Az igazi, teljes imádság a megosztottságokon túllépve minden keresztény szívét összehangolja, azért, hogy azt és úgy szeressük, akit, amit és ahogyan isten szeret, és hogy cselekvésünkkel kifejezzük ezt a szeretetet.

Keresztény egység

A Magnificat Mária öröméneke mindazért, amit isten cselekvésének lát: az egyensúly helyreállítása a megalázottak felemelésével, az igazságtalanság jóvátétele az éhezők ellátásával, és szolgájának, Izraelnek felkarolása. Az Úr sohasem feledkezik meg ígéreteiről, és nem hagyja el népét. Könnyű figyelmen kívül hagyni vagy leértékelni azok hitét, akik más keresztény közösségekhez tartoznak, különösen akkor, ha kicsik. Az Úr azonban teljessé teszi népét a megalázottak felemelésével, azért, hogy mindegyikük értékét elismerjék. Arra hívattunk, hogy úgy lássunk, ahogyan ő lát, és úgy értékeljük keresztény testvéreinket, ahogyan ő értékeli.

Kihívás

Hogyan találkozhatunk Krisztusban azzal a hittel és reménységgel, hogy Isten „bezárja az igazságtalanság száját”?

Imádság

Reménység istene! Segíts arra gondolnunk, hogy velünk vagy szenvedésünkben! Segíts, hogy a reménység megtestesítői legyünk egymásnak, amikor a reménytelenség gyakori, nem kívánt vendég szívünkben. Ajándékozz meg szerető Lelked erejével, amikor együtt munkálkodunk az elnyomás és igazságtalanság mindenféle formájának megszüntetésén. Adj bátorságot, hogy azt és úgy szeressük, amit, akit és ahogyan te szeretsz, és hogy cselekedeteinkkel is kifejezzük ezt a szeretetet. Jézus Krisztus, a mi urunk által. ámen.

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment