3. nap – Cselekedj igazságosan, törekedj szeretetre, légy alázatos

Olvasmányok Mik 6,6–8 Mit kíván tőled az Úr? „Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.” (Kg)

Mk 10,17–31 „jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Ének: Ébredj, bizonyságtévő lélek (ÖÉ 14.)

Meditáció

Mi – nem én. A próféta arra figyelmezteti a népet, hogy mit jelent isten szövetsége: Mit kíván tőled az Úr? csak azt, hogy cselekedj igazságosan, törekedj szeretetre, és légy alázatos isteneddel szemben. A bibliai héberben az igazság és a jóság (irgalmasság) nem tér el egymástól vagy nincs ellentétben egymással. egyetlen szó fejezi ki: mispáţ. Isten megmutatta nekünk, hogy mi a jó, és azt kéri tőlünk, hogy törekedjünk a jóságra/szeretetre, és legyünk alázatosak iránta. Az isten iránti alázat azt jelenti, hogy másokkal együtt megyünk az úton, ezért nem csupán az egyes emberről szól így, hogy az én utam, az én szeretetem. Az a szeretet, amelyre isten hív, mindig olyan szeretet, amely közösségbe gyűjt minket: mi – nem én. ennek belátása mutatja a különbséget arra vonatkozóan, hogyan cselekszünk igazságosan. Keresztényekként azért cselekszünk igazságosan, hogy megmutassunk valamit isten országából a világban, és ezért hívunk másokat isten szerető jóságának erre a helyére. isten országában az ő gyermekeiként mindannyian egyforma szeretetben részesülünk, és isten egyházaként arra kaptunk elhívást, hogy testvérként szeressük egymást, és másokat is buzdítsunk erre a szeretetre. Az igazság cselekvése, a szeretetre törekvés és az istenünk előtt alázat arra hívja a keresztényeket, hogy együtt cselekedjenek, közösen téve bizonyságot Isten országáról közösségeinkben. Mi – nem én.

Keresztény egység

Az alázat kihívást jelentett a gazdag ifjúnak, aki azt kérdezte Jézustól, hogy mit kell cselekednie az örök élet elnyeréséhez. Minden parancsolatot megtartott ifjúságától fogva, de nem tudott még egy lépést megtenni, hogy csatlakozzon Jézus tanítványaihoz; gazdagsága, vagyona fogva tartotta. Milyen nehéz a keresztényeknek, hogy elengedjék azt, amit gazdagságnak érzünk, amely azonban visszatart a nagyobb gazdagságtól, hogy csatlakozzunk Jézus tanítványaihoz a keresztény egységben.

Kihívás

Hogyan válaszolhatnának jobban egyházaink legsebezhetőbb felebarátaink szükségeire? Hogyan lehetünk tisztelettel minden vélemény iránt közösségeinkben?

Imádság

Kegyelmes és szerető istenünk! Nyisd meg szemünket, hogy megláthassuk azt a küldetést, amelyben minden keresztény testvérünkkel osztozunk, hogy országod igazságát és szerető jóságát tanúsítsuk a világban. segíts, hogy szeretettel fogadjunk felebarátainkat, ahogyan Fiad is szeretettel fogadott minket. Tégy késszé áldozathozatalra, amikor ingyen kegyelmedről teszünk bizonyságot. Az Úr Jézusért, Urunkért kérünk. ámen.

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment