Az irgalmas Atya

Az irgalmas Atya

Miközben Istent az irgalmasság és együttérzés Istenének gondoljuk, és szavainkkal is annak valljuk, tudatunk mélyebb szintjén tarthatjuk őt olyan bírónak, akit elsősorban a bűneink és az értük járó büntetés érdekel. Ebben az esetben Istenhez való közelségünket bűntelenségünk mértékében mérjük, elidegenedésünket pedig az ellene elkövetett vétkek súlyában.

Jézus teljesen más istenképet képvisel: Isten szeretettel várja és fogadja tékozló gyermekeit, minket is. Nem az erényeink, érdemeink és teljesítményünk miatt, hanem egyszerűen azért, mert az övéi vagyunk.

A mai nap imamódjának a szentírási szemlélődést ajánljuk.
 Napi szentírási idézet 
 

Ekkor magába szállt, és ezt mondta: „Apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen pusztulok! Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: »Apám, szörnyű bűnt követtem el ellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz. Fogadj be béreseid közé!«” Útra kelt, és elment apjához.Még messze járt, amikor apja meglátta, megesett a szíve rajta, eléje futott, a nyakába borult, és megcsókolta.

A fiú ekkor így szólt: „Apám, szörnyű bűnt követtem el ellened. Nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz.” Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: „Hozzátok ki hamar a régi ruháit, és öltöztessétek fel! Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára! Azután hozzátok a hizlalt borjút, vágjátok le! Együnk és vigadjunk, mert ez a fiam halott volt, és újra életre kelt; elveszett, és megkerült!” És elkezdtek vigadozni…

Ekkor ő (az idősebb fiú) haragra lobbant, és nem akart bemenni. De apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta neki: „Látod, hány esztendeje szolgálok neked!? Soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskét sem, hogy barátaimmal vigadozhassak. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkre tékozolta el vagyonodat, levágattad a hizlalt borjút.” Ő azonban így válaszolt: „Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Ünnepelni és örvendezni kellett, mert ez a te testvéred halott volt, és életre kelt; elveszett, és megkerült.” (Lk 15,17-24.28-32)

Chris Tomlin –  Lord I Need You
Gyakorlat:

Képzeletedben lásd, amint a farizeusok zúgolódnak, Jézus pedig elmondja a példabeszédet! Láthatod, korunk farizeusait is, akinek Jézus 21. századi történettel mondja el a példázatot. Hogyan hat rád?

A mai nap találkozásaiban törekedj azt az irgalmas Istent tükrözni, akit Jézus képvisel!

Forrás: jezsuita.hu Fotó: Pásztor Péter

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment