Erőszak

Akár elismerjük, akár nem, az erőszakra és rombolásra való hajlam magvai mindannyiunk gondolkodásában és szívében ott rejlenek, s előítéleteink és félelmeink csak táplálják őket. Gyakran azzal kezdődik, hogy a Gonosz eltorzítja gondolkodásunkat, veszélyesnek és pusztítónak láttatja azt, ami jó és építő. Ráadásul az erőszak ragályos, erőszakot szül, így tovább növekszik romboló ereje.

Jézus az utolsó ítéletről szóló példabeszédében azonosítja magát minden emberrel, s azt mondja, hogy amit egymással teszünk, vele tesszük. Valahányszor erőszakosak vagyunk másokkal, őt feszítjük keresztre.

A mai nap imamódjának a Lactio Divinát ajánljuk.

Napi szentírási idézet

Leselkedjünk tehát az igazra, mert az utunkban áll, és ellenkezik tetteinkkel, törvényszegést vet a szemünkre, s megszól, hogy vétettünk a tisztesség ellen. Azzal kérkedik, hogy nála van az Isten ismerete, és Isten gyermekének mondja magát. Nézeteinknek ő a vádlója, még az is terhes nekünk, ha látjuk őt, mert élete másokétól különbözik, és ösvényei egészen különösek…

Tegyük őt próbára szidalommal, kínzással, hogy megismerjük szelídségét, és kipróbáljuk állhatatosságát! (Bölcs 2,12-15.19)

Zene - Bach Cantata, BWV 147: Jesu, Joy of Man's Desiring

Gyakorlat:

Utánozd Jézust abban, ahogyan az erőszakhoz viszonyult! Válaszolj az erőszakra áldással, a gyűlöletre szeretettel, a kegyetlenségre kedvességgel!

Forrás: jezsuita.hu

Fotó: Pásztor Péter

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment