Az öröm vasárnapja

Kedves jó testvéreim!

Advent derekán Keresztelő János Jézushoz intézett kérdését halljuk és felkapjuk fejünket: ,,Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk?” A karácsony előtti rohangálás közepette nagyon is időszerű kérdés: Alapozhatjuk-e még jövőnket Jézus Krisztusra? Hiszen sokszor úgy tűnik, mintha műve már rég elavult és csődöt mondott volna. Néha még hívei is csak színből követik, és nem szívből. A Jézusba vetett bizalom megfogyatkozását Keresztelő Jánosnak is át kellett élnie. A Messiás előfutárra volt, mégis börtönbe került, sínylődik és senki sem törődik kiszabadításával. Még Jézus sem igyekezett a látszat szerint megvédeni lelkes hírnökét. Sőt azt kell tapasztalnia, hogy akit egyszer szórólapáttal és fejszenyéllel a kezében hatalmas, gonoszságot nem tűrő, tűzzel-vassal pusztító erős Istennek ábrázolt, az szelíd, irgalmas, jóságos és emberszerető Isten. Elkerül mindenféle feltűnést. Csendesen adja tudtul isteni mivoltát. Azt szeretné, ha az emberek a jelekből is olvasni tudnának: meggyógyította a fogyatékos testi sérülteket és a rokkantakat, barátságosan bánt a bűnösökkel. Ennél János többet várt. Több bizonyítékot és isteni megnyilatkozást, de neki is be kellett érnie azokkal a jelekkel, amelyekről már Izajás a Messiással kapcsolatosan szólót és amelyek Jézus ténykedését valóban kísérték: ,,vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot''. Jézus nem lépett fel tüzes karddal, mint ahogy ezt János szerette volna. Ő csendesen körül járt jót cselekedve, ahol csak lehetett. János a jelekből végül is felismerte az Isten Fiát, hitt neki és életét áldozta érte. Elérte élete beteljesedését.

Kedves Testvérek!

Sokan közülünk már láthattunk Napfogyatkozást. Mikor eltűnik szemeink előtt a Nap, elsötétül a Föld színe. Ekkor mindenki nagy feszültséggel várja, hogy újra előbújjanak az első, életet adó napsugarak. Amennyire vártuk, hogy a Nap újból előbukkanjon, most annyira várjuk az örök Fény, Jézus Krisztus érkezését.

Testvérek, advent harmadik vasárnapja az örömteli várakozás vasárnapja. Ez a boldogság a Jézushoz tartozás mély öröme. A karácsony előtti néhány hét, Jézus születése előtti időket idézi emlékezetünkbe. Az Ószövetségi nép, sóvárogva várta Krisztus eljövetelét, aki el is jött.

Valamire várni mindig izgatott feszültség. Az autósok várják a zöld jelet, hogy tovább mehessenek, a betegek várják a gyógyulást, a foglyok a börtönből való kiszabadulást. Mi keresztények, az Ószövetségi néppel egyesülve várjuk Krisztus eljövetelét, aki nem csak karácsonykor jön el közénk, hanem minden nap, mindig jelen van köztünk.

Adventben a keresztények a végső beteljesedésre, Krisztus eljövetelére irányítják figyelmüket. Gyakran azonban úgy tűnik, mintha már rajtuk is erőt vett volna a csüggedés, a félelem és a pesszimizmus és szem elől tévesztették volna az Úr eljövetelét. Sok tekintetben elhagytuk azt az utat, amelyen haladva a biztos beteljesedésbe juthatnánk. Világunkban egyre jobban elhatalmasodott az önzés. Egyének, csoportok, országok csak saját előnyeikkel törődnek. Hidegen hagyja őket mások nélkülözése, szenvedése és nyomora.

Adventben Isten szava ébresztgetni kíván bennünket: Vigyázzatok, legyetek éberek és éljetek igazán keresztényekhez méltó életet!

Ugyanakkor advent a nagy lehetőségek időszaka is. Ilyenkor új irányt szabhatunk életünknek, újra a krisztusi világosság felé fordíthatjuk tekintetünket. Ez a szent időszak különösen szívünkbe markol és titkos ajtókat tár fel benne. Sok helyen ilyenkor zöld ágakból adventi koszorút készítenek, amelyen a templomokban, lakásokban benső ünnepélyességgel gyújtanak meg egy -egy gyertyát vasárnapról vasárnapra. Négy gyertya van rajta, melyeket a vasárnapról vasárnapra fokozatosan meggyújtanak. Mi ez az adventi koszorú? Romantika? Gyermekes játék zöld ágakkal, lila szalaggal és fénylő gyertyákkal? Vagy ez csak egy dísz? Van-e valami jelentősebb értelme?

Miről beszél az adventi koszorú? Zöld színe a reménységet hirdeti, mely eltölti szívünket. Rádöbben, hogy nincs másban reménye, mint Istenben. A lila a bánat színe, mellyel bűneinket siratjuk. A bánatból fakad az igazi keresztény öröm. A megbocsátásban megismerjük Isten irgalmát. Bánatunk által, Isten vigasztalását várjuk. A fény, melyet a gyertyák árasztanak, az Istentől kapott megvilágosodást jelképezik, melyben azok részesülnek, akik merik vállalni Istent, az Ő bölcsességét, mely a világ szemében gyakran oktalanság.

Minden vasárnap egy gyertyával több ég az ádventi koszorún, ez jelenti Krisztus eljövetelének közelségét. Kifejezi azt a feszültséget, amely a Világ Világossága érkezésének közelségét jelenti. Mikor mind a négy gyertya lángra lobban, a tökéletes Fény, a Világ Világossága jön kisdedként közénk.

Volt egyszer négy gyertya. Olyan nagy volt a csend körülöttük, hogy tisztán lehetett érteni, amit egymással beszélgettek. Azt mondta az első: – ÉN VAGYOK A BÉKE! De az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni. Néhány pillanat múlva már csak egy vékonyan füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdan fényesen tündöklő lángra. A második azt mondta: – ÉN VAGYOK A HIT! Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme tovább égnem. A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot. Szomorúan így szólt a harmadik gyertya: – ÉN A SZERETET VAGYOK! Nincs már erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek velem, semmibe vesznek. Ezzel ki is aludt. Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott: De hát mi történt? Hiszen nektek égnetek kéne mindörökké! Elkeseredésében hirtelen sírva fakadt. Ekkor megszólalt a negyedik gyertya: Ne félj! Amíg nekem van lángom, újra meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát. – ÉN VAGYOK A REMÉNY! A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a még égő gyertyát, s lángjával új életre keltette a többit. Jézus kisgyermekként jött közénk, aki lángra lobbantotta és lángra lobbantja az emberek szívét. Add, Urunk, hogy soha ki ne aludjon bennünk a remény! Hadd legyünk eszköz a kezedben, amely segít megőrizni az emberek szívében a hit, remény, szeretet és béke lángját!!!

Kedves Testvérek! Várakozzunk, Jézus eljövetelére, de ne tétlenül, nem ábrándozva, hanem józanul és éberen, Istennek tetsző élettel! Ámen.

Csiszér Imre, erzsébetbányai plébános

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment