Szűz Mária, Isten Anyja ünnepe

Krisztusban Szeretet Drága jó testvéreim!

Az anyaszentegyház legfontosabb temploma, melyet a Szűzanya tiszteletére építettek a római Santa Maria Maggiore. Ha belépünk ezen templomba s feltekintünk a diadalívre gyönyörű mozaikokat fogunk látni, melyek majdnem 1600 éve találhatók ott. III.Sixtus pápa volt az, aki a díszes köveket lerakatta az efezusi, 431-ben lezajlott egyetemes zsinat emlékére. Az efezusi zsinaton mondták ki azt a hittételt, amit ma ünneplünk, nevezetesen azt, hogy a Boldogságos Szűz Mária Istenanya, nemcsak a földi Jézusnak nevezett ember édesanyja. Istenanyját ünnepli a polgári év első napján az egész keresztény katolikus világ. Ahogyan Szt. István királyunk fiatal keresztény nemzetét a Boldogságos Szűz Mária oltalmába helyezte ugyanúgy minden keresztény és legfőképpen a katolikus keresztények az esztendő első órájában az Istenszülő oltalmába helyezi magát az egész polgári év idejére. Ezt tesszük mi is, kedves testvéreim az új esztendő első óráiban: a Szűzanya oltalmába helyezzük életünket ebben az Isten által nekünk adományozott új esztendő kezdetén. Úgy jövünk el mi is a jászolhoz, ahogyan a pásztorok sietve a jászolhoz mentek, ahol megtalálták a Szentcsalád békéjét, ahol rátaláltak Máriára, Józsefre és a jászolban fekvő Kisdedre. Nem volt ott autódudálás, nem volt tűzijáték, nem volt örömfelkiáltás, pezsgő de ott volt béke, nyugalom, istállószag, egyszerűség és mégis Istentől megáldott, meghitt csendes boldogság. Ezt találták a pásztorok amikor megérkeztek tulajdonképpen otthonukba. Békét találták ott. Olyan békét, amilyet a világ részrehajlásával, kompromisszumaival nem tud nyújtani. Olyan békét, mely az ember lelkének minden zsigerét, minden kis zugát általjárja és átalakítja annak az életét, aki igazán örvendeni tud a Szűzanya által világra szült isteni Kisdednek. Ezt a békét találjuk meg mi is már a 2023-as év első óráiban, ha a Szűzanyára hallgatunk! Erre a békére van szükségünk egy siető, izgatott, felgyorsul, háborúval, ellenségeskedéssel, szeretetlenséggel teli világban.

Drága testvérek!

Ahogyan a pásztorok annak idején elindultak, hasonló módon mi is elindulunk egy új esztendőnek. Elindulunk egy új esztendő új útján. Elindulunk, ahogyan a pásztorok, hogy rátaláljunk Máriára, Józsefre és az isteni Kisdedre. Elindulunk, hogy a Szűzanya megmutassa Jézust, felkínálja nekünk, mondván. „Gyertek, nézzétek meg Jézust, Isten szent Fiát és mondjátok el az egész világnak, hogy olyan szépet láttatok, amilyet a világ nem tud felkínálni bármennyi pénzt is költene el ... Gyertek hozzám, hiszen ahogyan rá, Isten Fiára vigyázok, ti is oltalmamba helyezhetitek életetek ifjú vagy idősebb napjait, mert én titeket is dajkálni foglak, rátok is vigyázok. ”

Testvérek!

A pásztorok eljöttek és dicsérték Jézust, Isten Fiát. Hasonlóan cselekszünk, cselekedtek ti is, amikor elmondjátok a rózsafüzért akár a templomban, akár a Mária Rádióval akár munka, betegség vagy örömeitek közepette. Szavaitokat hallom - mondhatja a Szűzanya - és szívembe zárom őket, elgondolkozok rajtuk, ahogyan az egyszerű pásztorok szavain is, majd bölcsődalomba fogalmazom és Fiamnak elénekelem, elmondom.

Testvéreim!

Az evangélista elmondja nekünk azt is, hogy a pásztorok midőn találkoztak az isteni Kisdeddel elmentek és dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak. Ez a feladat hárul ránk is egész évben: minden tevékenységünkben, minden szavunkban. Minden kimondott szó Isten dicsérete és nem káromlása legyen, minden cselekedetünk felebarátunk megsegítése kell, hogy legyen, minden gondolatunk és szándékunk arra kell, hogy irányuljon, hogy az az ember, akivel találkozok, akivel együtt élek abban az lássam meg, akit a jászolban láttam, Jézust Krisztust. Csak így lehet valóság bennem, családomban, környezetemben, világunkban a karácsonyi béke valóság, amit az angyalok megénekeltek!

Testvérek!

Karácsony nyolcadát zárjuk ma le, és ezen a napon adnak nevet a Kisded gyermeknek, a zsidó szokás szerint kőrülmetélik. Midőn a Kisdednek nevet adtak a Jézus nevet adták. A Jézus név jelentése: Isten üdvözít. Bár elég gyakori név volt a zsidóság körében, mégis különös jelentősége van, ha Isten Fiára alkalmazzuk, hiszen ő az, aki tényleg elhozta az üdvösséget az embereknek. Mit jelent az üdvösség? Azt jelenti, hogy ha jók vagyunk, ha Isten úgy látja, hogy hitünk és tetteink a szeretetparancsot követik akkor üdvözít bennünket, vagyis magához hív ezután a földi élet után és kebelére ölel, hogy érezzük a végtelen szeretetet. Ennek egyik gyönyörű előképe pontosan a Szűzanya, aki ölében tartja Jézust és magához öleli. Így ölel magához Isten bennünket, ha tényleg jó gyermekei akarunk lenni szolgálni szeretetben Istent és felebarátainkat.

Krisztusban szeretett testvéreim!

Több esemény fonódik egybe a polgári év első napján: Mária Istenanyasága, a Kisded Jézus névadási szertartása, Karácsony nyolcadának zárónapja, de január 1-e a béke világnapja is. A béke, melynek biztosítéka, garanciája a Boldogságos Istenanya. Egy TV csatorna felmérést végzett az emberek között, hogy mit óhajtanak az új évtől és a legtöbben a békét említették. 2023. január 1, új esztendő, új tervek, új remények. Terveinkbe szőjük be azonban azt is, hogy ebben az évben jobban oda akarunk figyelni arra, akinek Karácsony nyolcadnapján a Jézus nevet adták, többször kiejtjük ima és nem káromkodás formájában nevét, jobban oda akarunk bújni a Szűzanyához és oltalmát kérni nemcsak magunk számára, hanem családunk, közösségeink, városunk, falunk számára is. Jézus nevével az istenszülő anyai ölelélésével indulunk neki az új esztendőnek. Legyünk hálásak ezért és ne csak szavainkban köszönjük meg Istennek, hanem egész életmódunkban ebben az Isten által ajándékozott új esztendőben.

Testvéreim!

Az Ószövetségben található ároni áldást szeretném kívánni nektek az új esztendőben: „Áldjon meg az Úr és oltalmazzon! Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád jóságos! Fordítsa feléd arcát az Úr, és szerezzen neked üdvösséget!" Jézus, akinek a neve azt jelenti, hogy Isten üdvözít, legyen kísérőtök áldásával, oltalmazzon titeket a Boldogságos Istenszülő anyai oltalma. Ne feledjétek el egy pillanatra sem az új esztendőben, hogy Mária mindig mosolyával, simogatásával cirógat titeket is, átölel és veletek örvend, veletek szenved, veletek imádkozik. 2023. január 1, új esztendő, új tervek, új remények, legfontosabb azonban legyen az, amit Néri Szent Fülöp mondott mindig gyermekeinek: „Legyetek jók!“ Ámen.

 

About the author

Ferencz Emese

Leave a Comment